Hopp til hovedinnhold

Prosjektering av tilbygg til Labo omsorgssenter, Lena, Østre Toten

Østre Toten kommune er i vekst, og har ca. 15000 innbyggere. De fleste er over 50 år. Med dette vil kommunen trenge flere og bedre tjenester innen eldreomsorgen i årene som kommer. Første byggetrinn på Labo omsorgssenter ble påbegynt i 2018. Året etter sto bygget ferdig. Pr. i dag er det behov for et tilbygg til den eksisterende bygningsmassen. Vi valgte å være med på å prosjektere dette tilbygget og har valgt følgende problemstilling:
Er det teknisk-økonomisk forsvarlig å prosjektere et nytt tilbygg med det effektbehovet som trengs fra dagens nettstasjon?

Bilde som viser et boligområde med rekkehus og uteområde med mange mennesker.

Prosjektgruppa skal:

 • Dimensjonere stigekabler til underfordelinger i tilbygget
 • Prosjektere lysanlegg i tilbygget
 • Prosjektere kurser til alle boenheter, kontorer og fellesrom i tilbygget
 • Dimensjonere kabler fra nettstasjon til hovedfordeling med det økte effektbehovet med ny del
 • Vurdere størrelse på transformator ved økt effektbehov
 • Vurdere høyspentkabel fra linje til nettstasjon med økt effektbehov
 • Beregne kostnader ved å utføre alt teknisk arbeid
 • Vurdere størrelse på nødstrømsaggregatet til forsyning av tilbygg

Metode:

Vi startet arbeidet med å samle informasjon og dokumentasjon hos våre samarbeidspartnere. Vi besøkte også LABO omsorgsenter tidlig i planleggingen for å få et innblikk i hvordan bygget er.

Prosjektet vårt er knyttet til både lavspent og høyspent. Vi har delt arbeidet slik at de som er utdannet energimontør, har ansvar for høyspent, og de som har fagbrev som elektriker, har ansvar for installasjonsdelen.

Vi har brukt spesielt AutoCad til å tegne installasjonstegning over bygget. Vi har også brukt FEBDOK til å bekrefte at anlegget er godkjent etter dagens forskrifter. Til prosjektering av lysopplegget i bygget har vi brukt DIALux.

Samarbeidspartnere:

Østre Toten kommune
Les mer på www.ostre-toten.kommune.no

Arkitema
Arkitema er et stort internasjonalt arkitektfirma med kontorer i Sverige, Danmark og Norge. Firmaet ønsker å bidra til et grønt skifte i byggbransjen.
Les mer på www.arkitema.com

Bravida, Raufoss
Firmaet er en del av Bravida, Norge. Avdelingen leverer prosjektbaserte elektroentrepriser til både offentlige og private utbyggere.
Les mer på bravida.no

Prosjektår: 2021

Prosjektgruppe

 • Joakim Gjerde Tor Einar Ødegård Bjørk
 • Mats Hasle
 • Mats Hasle