Hopp til hovedinnhold
Modul

Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

Vil du lære grunnleggende regnskap og økonomi? Dette studiet er designet for deg som ønsker å forstå bedriftens resultatregnskap og balanse, og hvordan du kan dra nytte av denne kunnskapen for bedriften og din egen karriere. Studiet er spesielt utviklet for ikke-økonomer, så ingen forkunnskaper innenfor økonomifaget kreves.

Foto: Tom A. Kolstad

Studiet er rettet mot fagarbeidere, teamledere, formenn, ingeniører og andre som ønsker å utvikle forståelsen for grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi. Gjennom studiet vil du lære om sentrale økonomiske begreper og ulike deler av regnskapet. Du vil ikke bli regnskapsfører, men lære om hvordan regnskapet leses, brukes og analyseres for å ta gode økonomiske valg. I tillegg vil du lære om budsjettering og budsjettoppfølging.

Gjennom forståelse for bedriftens regnskap, vil du ha bedre forutsetninger til å påvirke bedriftens økonomi i riktig retning. Studiet vil være nyttig for å kunne forstå de økonomiske sidene av bedriftens virksomhet og for å kunne samarbeide bedre med andre deler av bedriften, for eksempel økonomiavdelingen.

Hva lærer du?

Følgende hovedtemaer inngår i modulen:

  • Regnskapsforståelse (resultatregnskap og balansen)
  • Driftsregnskap (produkt- og avdelingsregnskap)
  • Budsjettering (resultatbudsjett)
  • Innføring regnskapsanalyse (lønnsomhet, soliditet og likviditet)
  • Praktisk bruk av Microsoft Excel
  • Robusthet
  • Bærekraft og samfunnsansvar
  • Mennesket i sentrum

Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, bedriftsøkonomiske sammenhenger visualisert i spillform, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære mye av å arbeide med obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere og legger til rette for relevante bedriftsbesøk.

Hva kan du bli?

Etter fullført utdanningsmodul vil du ha utviklet kompetanse som kan gjøre deg mer verdifull i arbeidslivet. Du vil ha en bredere forståelse av bedriftens økonomiske situasjon og vil være i stand til å bidra til å forbedre bedriftens økonomi og lønnsomhet. Dette kan åpne opp for nye og spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike bransjer og bedrifter.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskravet er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger

24.-25. oktober

25.-26. november

Forelesninger på Teams:

Mandager i ukene 45, 46, 47, 49 og 50.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.