Hopp til hovedinnhold
Modul

Befraktere og transportbestillere

Befrakter og transportbestiller har et selvstendig ansvar for at transportoppdragene utføres på lovlig måte. Modulen inneholder hvilke krav som stilles til transportoppdrag med utgangspunkt i en sjekkliste for gjennomføring av oppdrag.

Foto: Tom A. Kolstad

Befrakteren har trafikkansvar for eget ansvarsområde og avtaler fraktløsninger med transportører og agenter. Transportbestilleren kan derfor også være befrakter – eventuelt en transportkjøper. Rollene kan variere avhengig av hva slags firma man representerer og arbeider i med transportmegling, innkjøp av transporttjenester og administrative oppgaver i fraktmarkedet.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Lover og regler innen transportbestilling. NSAB. Incoterms. Toll. Kabotasje.
  • Avtalekrav og økonomi og fraktberegning. Booking. Dokumenter.
  • Bærekraft og miljø i transport. HMS. Farlig gods.
  • Spedisjon, samlasting og organisering av transportoppdrag. Transportgeografi.
  • Service og kundebehandling. Medvirkningsansvar.

Modulen gir kunnskap om praktisk drift av innkjøp i transportvirksomheter, hos transportører og i andre virksomheter, som megler, bestiller og kjøper av transporttjenester. Fagområdet dekker blant annet transportplanlegging, anbud, transportøkonomi, fraktberegning, prismodeller, kostnader, avtaleforhold, lovgivning og trender i logistikkmarkedet. Modulen inneholder også krav til underleverandører, sjåfører og miljø. Modulen vil sette deg i stand til å gjennomføre praktiske befrakter- og bestilleroppgaver.

Hva kan du bli?

Kunnskap om befrakterfaget og transportbestilling gir muligheter for mange jobber hos vareeiere, grossister, transportører, meglere, lagerbedrifter, samlastere, m.fl. Trafikkledere, skiftledere og flere administrative stillinger vil ha nytte av utdanningen.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

16.-17. oktober

12.-13. november

Forelesninger på Teams:

Onsdager i ukene 43, 44, 45, 47 og tirsdag uke 48.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.