Hopp til hovedinnhold
Modul

Innføring i logistikk, lager og transport

Lurer du noen ganger på hva logistikkbegrepene betyr og ikke alltid henger med i faguttrykkene? Du får i denne modulen grunnleggende kunnskap om hva logistikk er, hva begrepene betyr og bedre forståelse for sammenhenger i bransjen.

Foto: Jan Tore Øverstad

Modulen inneholder logistikkteori, begreper og sammenheng. For å kunne forstå hvordan alt henger sammen, vil denne modulen sette fokus på begreper og roller og skape en bredere forståelse for logistikk som fag. Du lærer hvordan vi kan utvikle og bedre logistikken i verdikjeden og egen bedrift, både med tanke på økonomi og bærekraft. Digitale verktøy er viktige for effektiv logistikk. Modulene vil gi kunnskaper om hvordan dette kan påvirke verdikjeden. I tillegg vil modulen omhandle trender i logistikkfaget.

Hva lærer du?

Utdanningen inneholder følgende temaer:

  • Introduksjon i logistikk
  • Begreper og sammenhenger
  • Verdikjeder
  • Roller innen logistikk
  • Logistikktrender
  • Grunnleggende innføring i digitale verktøy som Canvas, Word og Teams.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Studiet kvalifiserer for jobber som omhandler logistikk generelt, om det er innen transportvirksomheter, lager, spedisjon, terminaler, grossister, industri, helse eller andre offentlig virksomheter. Du kan også jobbe som rådgiver, lagerleder, terminalleder, befrakter og andre mellomlederstillinger.

Fullført modul gir 2,5 studiepoeng. Hvis du ønsker å ta flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

15.-16. august

2. september

Forelesning på Teams:

22. august

29. august

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.