Hopp til hovedinnhold
Modul

Innføring i veiledning

Har du lyst til å lære mer om veiledning, bli tryggere i rollen og utfordre deg selv? Kompetanse i veiledning er etterspurt i arbeidslivet, og modulen på 10 studiepoeng vil utfordre egne verdier, holdninger, tenkesett, væremåter og forutsetter et bevisst forhold til samspill med andre.

Samtale
Foto: Tom A. Kolstad

Formålet med Innføring i veiledning er å styrke rollen til veiledere, instruktører og faglige ledere, og dermed kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring. Målet er at du skal utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis for å oppnå best mulig læringsutbytte hos veisøker.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Meg og min rolle
  • Begrepsavklaring
  • Kommunikasjon og relasjonskompetanse
  • Rammer for god veiledning og ulike metoder
  • Vurdering

Modulen Innføring i veiledning på Hamar er et samarbeid mellom Karriere Innlandet og Fagskolen Innlandet. Det er et deltidsstudium som går over 12 uker og gir 10 studiepoeng. Studiet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettundervisning. I tillegg må du regne med egenstudier både individuelt og i gruppe.

Hva kan du bli?

Målgruppen for utdanningen er alle som har fullført videregående utdanning, enten med fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse og som jobber med, eller ønsker å jobbe med å veilede andre i sin yrkesutøvelse.

Kontaktperson

Ingvild Halås

Rådgiver / lærer

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Semesteravgift

Semesteravgift for dette studiet er kr 350,-.

Når er det samlinger?

Oppstartssamling 18. - 20. september.

Digital samling onsdag uke 40, 44, og 48 kl. 12-16.

Mellomsamling 6. - 8. november.

Avslutningssamling 11. desember.