Hopp til hovedinnhold
Modul

Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte prinsipper til ledelse og forbedringsarbeid. Videre vektlegger modulen «læring» som grunnlaget for bedriftens fremgang og utvikling.

Foto: Tom A. Kolstad

Modulen vil fokusere på teamarbeid, ledelse og lærende organisasjon for å oppnå bærekraftige og robuste prosesser. Andre sentrale temaer vil være forbedringskultur i organisasjonen og innføring og utvikling av Lean i en bedrift.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Innføring og utvikling av Lean i en bedrift
  • Lærende organisasjon
  • Bærekraft og lønnsomhet

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om sammenhengen mellom Lean-ledelse og prinsippene innenfor Industri 5.0 (mennesket som positivt driver ved bruk av nye digitale teknologier). Sammenhengen mellom Lean og bærekraft står sentralt i hele modulen. Modulen skal gjøre deg i stand til å bidra i planleggingen og gjennomføringen av Lean-baserte forbedringer innenfor en teknologisk ramme. Modulen vektlegger etablering av robuste prosesser for alle typer virksomheter.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen Lean-filosofi og -ledelse. Du får en grunnleggende forståelse innen Lean-fagområdet basert på etiske og verdibaserte grunnprinsipper. Du vil kunne bidra til Lean-basert forbedring i egen organisasjon. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

5.-6. februar 2025

2.-3. mars 2025

Samlinger på Teams:

Torsdager i ukene 11, 12 og 13. Fredager i ukene 15 og 17.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.