Hopp til hovedinnhold
Modul

Logistikkstyring og -ledelse (SCM)

Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer, og hvordan du forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrømsanalyser og andre Lean-metoder. Du lærer også om innkjøpsledelse, strategi for leverandørutvikling og å bruke logistikk for å skape konkurransefortrinn.

MODULUTDANNING: Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer. Foto: Tom A. Kolstad

Viktige innslag i utdanningen er også bruken av digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere verdikjeden effektivt, hvordan man kan jobbe strukturert og effektivt med et logistikkprosjekt og ha kunnskap om økonomistyring gjennom hele logistikk-kjeden.

Hva lærer du?

Modulutdanningen inneholder følgende emner:

  • Logistikkstyring i verdikjeden, kunde-/markedsorientering
  • Innkjøpsprosessen, strategisk og taktisk. Salg- og forhandlingsteknikk
  • IKT i verdikjeden. Bruk av ERP-system (logistikk og strategi)
  • Lean-fokus på verdistrømsanalyse, tverrfaglig med produksjonslogistikk
  • Verdikjedetankegang
  • Begreper, teorier, metoder, verktøy

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du får kompetanse til å kartlegge en logistikksituasjon langs verdikjeder, identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak samt planlegge, kalkulere og gjennomføre et logistikkprosjekt. Du lærer å bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre som har bakgrunn innen logistikk, transport og spedisjon i organisasjonen. Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingadatoer

Fysiske samlinger:

17.-19. september 2024

17.-19. desember 2024

Samlinger på Teams:

Tirsdager i ukene 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 og 50.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.