Hopp til hovedinnhold
Modul

Materialkunnskap og produksjonsmetoder plast

Denne utdanningen gir deg kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. Sentralt står også prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi, de vanligste plasttypene, bruk av additiver, merking, gjenbruk og resirkulering, materialegenskaper og målemetoder.

Produksjon av plastdeler
Studentene skal etter endt modulutdanning ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi.Foto: Terje Heiestad

Modulen tar også for seg de vanligste bearbeidingsmetodene og verktøy som anvendes i plastfaget. Du får kunnskap om kvalitetskontroll, eksponeringsfaktorer og grunnleggende produksjonsplanlegging og -økonomi.

Hva lærer du?

Du lærer å reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. Du lærer også å planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver/prosjekter alene og som deltaker i en gruppe. Du får innføring i følgende emner:

  • Vanlige plasttyper: PE, PP, PVC, PA, PS, PET, PMMA, POM, TPO, EPS, epoxy, melamin, polyuretan, gummi, bioplaster og biokompositter
  • Bearbeidingsmetoder: Rotasjonsstøping, sprøytestøping, formblåsing, vakuumforming, filmblåsing, ekstrudering, termoforming, liming & sveising, PUR-støpning, komposittstøping
  • Kvalitetskontroll: Problemløsning, produktfinish, krymp/vridning/kast, veggtykkelse, mottakskontroll, vekt/dimensjoner/toleranser, testmetoder, datablad
  • Produksjonsøkonomi: Materialkost, syklustider, veggtykkelser, vrakproduksjon, samkjøring
  • Resirkulering: Bioplast, mekanisk resirkulering, kjemisk resirkulering, sortering, CO2/miljøregnskap
  • Utvalgte emner i kjemi: Atomenes oppbygging, periodesystemet, kjemiske bindinger, polymerer, krystallinitet, reaksjonstyper, isomeri

Hva kan du bli?

Denne modulutdanningen egner seg først og fremst for deg som allerede jobber med plast og petrokjemi. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

13.-15. januar 2025

Samlinger på Teams:

Onsdager i ukene 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 og 14.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.