Hopp til hovedinnhold
Modul

Økonomistyring for ikke-økonomer

Er du klar til å ta økonomikunnskapene dine til neste nivå? Dette studiet er utviklet for deg som allerede har grunnleggende forståelse for regnskap og ønsker å lære mer om økonomistyring. Gjennom studiet vil du utvikle verdifulle ferdigheter og kunnskaper som kan fremme din egen karriere og bidra til bedriftens lønnsomhet.

Foto: Adobe Stock

Studiet vil ta for seg temaer som produktkalkyler, analyse og målstyring (KPI-er) og hvordan du kan bruke denne informasjonen til å forbedre bedriftens økonomi. Videre vil du få kunnskap om regnskapsanalyse, som inkluderer lønnsomhet, soliditet og likviditet. Investeringsanalyse og din rolle i hvordan bedriften bruker dette til å vurdere mulige investeringer, inngår også i studiet.

Denne modulen er egnet for fagarbeidere, teamledere, formenn, ingeniører og andre som har fullført studiemodulen «Grunnleggende bedriftsøkonomi for ikke-økonomer» eller den som har tilsvarende realkompetanse.

Hva lærer du?

Følgende hovedtemaer inngår i modulen:

  • Kalkyler (selvkost- og bidragsmetoden)
  • Nullpunktsanalyse
  • Regnskapsanalyse (lønnsomhet, likviditet og finansiering)
  • Målstyring (KPI-er)
  • Investeringsanalyse
  • Budsjettering (resultat- og likviditetsbudsjett)
  • Robusthet, eksempelvis knyttet til likviditet, soliditet og ytre arbeidsbetingelser
  • Bærekraft og samfunnsansvar
  • Mennesket i sentrum

Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære mye av å arbeide med obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere og legger til rette for relevante bedriftsbesøk.

Hva kan du bli?

Bedre kjennskap til økonomistyring i kombinasjon med din tekniske bakgrunn, åpner for nye muligheter og en mer spennende arbeidshverdag. Din nye kompetanse vil være attraktiv for arbeidsgiveren din og kan påvirke karrieren i en ny retning.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

13-14. januar 2025

10.-11. februar 2025

Samlinger på Teams:

Mandager i ukene 4, 5, 6, 8 og 10

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.