Hopp til hovedinnhold
Modul

Produksjonsledelse

Vil du lære hvordan planlegging og styring av produksjon gjennomføres i praksis?

Foto: Tom A. Kolstad

Denne modulen er for deg som ønsker å forstå hvordan produksjon kan ledes i industribedrifter. Gjennom modulen vil du få kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som vil gjøre deg i stand til å delta i planlegging og styring av produksjon for en lønnsom og effektiv drift.

Studiet tar for seg temaer som ulike styringsmodeller, styringsprinsipper og prinsipper for planlegging, og du vil få ferdigheter i hvordan regne på effektivitet og utnyttelse av ressurser i en produksjonsvirksomhet.

Modulen er egnet for operatører, teamledere, ingeniører, fagarbeidere eller andre som har interesse for produksjonsledelse i praksis.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Forretnings- og styringsmodeller
  • Styringsprinsipper
  • Prinsipper for produksjonsstyring
  • Operativ planlegging
  • Digitale informasjonssystemer og bruk av teknologi til produksjonsledelse

Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære gjennom obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere og legger til rette for relevante bedriftsbesøk.

Hva kan du bli?

Innsikt i produksjonsledelse vil sammen med bakgrunnen din ellers være nyttig i roller som inngår i operativ ledelse av produksjon, eksempelvis formannsroller, arbeidsleder, planlegger og produksjonsleder.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysisk samlinger:
13-14. februar 2025
20.-21. mars 2025

Forelesninger på Teams:
Fredager i ukene 8, 10, 11, 13 og 14.

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.