Hopp til hovedinnhold
Modul

Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast

Utdanningen tar for seg sirkulærøkonomi, gjenvinningspolitikk og verdikjeder, og du får kunnskap om bioplast og prosessene innen mekanisk og kjemisk resirkulering. Du lærer hvordan man designer produkter og bruker resirkulert materiale.

MODULUTDANNING: Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskaper om bransjens egenart og historie og hvordan plast påvirker miljøet. Foto: Terje Heiestad

Denne modulen gir deg kunnskaper om bransjens egenart og historie, og hvordan plast påvirker miljøet. Sentralt står også hva bedrifter gjør for å oppnå bærekraftmålene. Du får vite vite hvordan merking og sortering av produktene foregår og hva som påvirker kvaliteten på resirkulert materiale.

Hva lærer du?

Du får innføring i følgende emner:

  • Bærekraft og sirkulærøkonomi i verdi- og forsyningskjeden
  • Sertifiserings- og rapporteringsordninger, regelverk, internasjonale mål og dokumentasjonskrav for gjenbruk og avfallshåndtering
  • Konsekvensene av plast i deponi, nedbrytningstid, plastavfall som ressurs for gjenbruk
  • Plast på avveie – nyttige produkter vs. plastavfall og mikroplast
  • Innsamling, sortering, resirkulering og energigjenvinning
  • Produksjon av bioplast
  • Kvaliteten i sorteringsarbeidet
  • Design og optimalisering av produktet for resirkulering og bærekraft
  • Operasjonalisering sirkulærøkonomi i egen bedrift
  • Praktiske caser

Hva kan du bli?

Denne modulutdanningen egner seg først og fremst for deg som allerede jobber med plast og petrokjemi. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og målet er at du blir en ressurs for bedriften. Du skal kunne delta i diskusjoner om «beste praksis», delta i utviklingen av nye produkter og ha faglig medansvar for at bedriften strekker seg etter nasjonale bærekraftmål. Fullført modul gir ti studiepoeng. Om du ønsker å studere flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

3.-5. september Gjøvik/Raufoss

29.-31. oktober Åndalsnes

Samlinger på teams:

Onsdager i ukene 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48 og 49.

Undervisninger på Teams er kl. 12-17

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.