Hopp til hovedinnhold
Modul

Smågrisproduksjon

God fagkunnskap i landbruket er viktig, og det blir enda viktigere framover når forbruker og storsamfunnet setter stadig større krav til kvalitet til produkter, dyrevelferd, klima og miljø.

Purke med grisunger
Foto: Fagbladet Svin/Erling Mysen (Norsvin SA)

Faktabasert kunnskap om svineproduksjon, de ulike driftsmåtene og produktene er viktig. I denne modulen vil du lære om driftsformen smågrisproduksjon. Modulen tar for seg fôring og stell av purka og smågrisen, helse og avlsarbeid og driftsløsninger for å lykkes som smågrisprodusent, med dyrevelferd som en gjennomgående rød tråd.

Formålet med modulen er å styrke kompetansen i svinenæringa, og passer for alle som jobber i bransjen og som ønsker faglig påfyll og formell kompetanse innen smågrisproduksjon. Enten du er svineprodusent, avløser eller rådgiver, er det stadig nytt fagstoff du kan tilegne deg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og en praktisk tilnærming til fagstoffet.

Modulen er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Norsvin SA.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

 • Etologi og innredningssystemer til purker og smågris
 • Dyrevelferd
 • Avlsarbeid
 • Fruktbarhet og helse
 • Stell av smågris fra fødsel til avvenning
 • Fôring av purker og smågris
 • Produksjonsstyring

Undervisningen er en blanding av forelesninger, oppgaver, erfaringsutveksling, praksis, selvstudium og veiledning.

Utdanningen gjennomføres over 6 uker som en kombinasjon av fysisk samling og nettundervisning. I tillegg må det påregnes tid til selvstudium. Den fysiske samlingen gjennomføres sammen med Norsvinskolen og Norsvin SA.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse som kan brukes i egen svineproduksjon, som avløser, i rådgivingsapparatet eller hos andre aktører knyttet til svineproduksjon.

Kontaktperson

Marit Ruud Skolseg

Faglig leder landbruk

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Landbruk (agronom og voksenagronom)
 • Dyrefaget
 • Hestefaget
 • Reindriftsfaget

Når er det samlinger?

8.-10. oktober (i lokalene til NORSVIN SA, Hamar).