Hopp til hovedinnhold
Modul

Teamledelse

Ønsker du å lære om hvordan team kan bidra til individuell utvikling og endring av en organisasjon? Vil du lære om arbeid i team og hva som skal til for å lede et team i praksis?

Foto: Tom A. Kolstad

Denne modulen vil gi deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen teamledelse som er nyttig uavhengig av industri, bedrift eller rolle. Teamarbeid er sentralt i enhver virksomhet, og gjennom studiet vil du få en teoretisk plattform og praktiske tips til hvordan du kan utvikle teamet ditt positivt for individer og organisasjon.

Studiet tar for seg hva et team er og hva som skal til for å forme et velfungerende team.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Teamarbeid – historisk utvikling, perspektiver og modeller
  • Team som organisasjonsform
  • Hvordan jobbe i team
  • Makt, medvirkning og ledelse i team

Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære gjennom obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer, praktiske øvelser og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere for å høre om hvordan teamledelse utøves i ulike virksomheter.

Hva kan du bli?

Innsikt i teamledelse vil være nyttig uavhengig av rolle i bedriften. Med innsikt i teamledelse kan det være aktuelt med roller som teammedlem (operatører, ingeniører, osv.), teamleder, avdelingsleder, produksjonsleder eller andre roller med operativt lederansvar.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

2.-3. desember 2024

13.-14. januar 2025

Samlinger på Teams:

Mandager i ukene 50 og 51 (2024) og 2, 4 og 5 (2025).

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere. Hvis det ikke er nok kvalifiserte søkere til studiestedet du har søkt på, kan du få tilbud om studieplass på et annet studiested.