Hopp til hovedinnhold
Modul

Teknisk salg

Teknisk salg er en form for salg der komplekse produkter og tjenester selges til kunder for å løse spesifikke utfordringer. Teknisk salg kan involvere produkter, tjenester og prosjekter, programvare og maskinvare, konsulent- og ingeniørtjenester.

Foto: Tom A. Kolstad

Teknisk salg vil kreve en grundig forståelse for det produktet eller den tjenesten som selges, og en god teknisk bakgrunn for å kunne forklare produktet eller tjenestens bruksområde og funksjonalitet. Et teknisk salg handler også om å forstå kundens utfordringer og behov for å kunne tilpasse produktet eller tjenesten til et spesifikt behov. Modulen vil ta for seg teknisk salg i perspektiv av bærekraft, fleksibilitet og robusthet i et samfunn som er preget av raske omstillinger.

Hva lærer du?

Følgende tema inngår i modulen:

  • Salgsprosess
  • Prosjektprosess
  • Produkt- og markedskunnskap
  • Teknisk kommunikasjon

I modulen lærer du om produkt, salg, relasjonsbygging og teknisk kommunikasjon. Du vil også få en innføring i å jobbe prosjekt- og markedsbasert.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse til å jobbe prosjektbasert med teknisk salg. Modulen egner seg for ansatte i bedrifter som har dette som fagfelt.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysisk samlinger:
4.-5. mars 2025
2.-3. april 2025

Forelesninger på Teams:
Onsdager i ukene 11, 12, 13, 17 og 19.

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.