Hopp til hovedinnhold
Modul

Transportplanlegging

Transportplanlegging handler om å tilrettelegge sendinger slik at kapasiteten utnyttes best mulig. God retningsbalanse, riktig transportform og kjøretøy, og best mulig rute er viktig i planarbeidet.

Foto: Jan Tore Øverstad

Transportsystemet krever flere innsatsfaktorer og ressurser for å lykkes. Derfor blir det også viktig å dimensjonere enheter riktig i forhold til etterspørselen. God utnyttelse av enhetene gir bedre lønnsomhet og forbedrer klimaavtrykket til virksomheten. Samlasting, som betyr å samle gods fra flere avsendere og mottakere i felles enheter, bidrar til økt utnyttelse av enhetene.

Hva lærer du?

 • Planlegging av transportoppdrag.
 • Prosjektledelse og samarbeid med kunder og transportører.
 • Lovgivning, HMS, tariffavtaler, kjøre- og hviletid, arbeidstid for sjåfører.
 • Organisering, roller, krav til ledelse og medarbeidere.
 • Samarbeid mellom lager, terminal og distribusjon (3PL).
 • Inngående og utgående varestrømmer. Rutesamarbeid. Intermodale transporter.
 • Dokumenter: lasteliste, fraktbrev, ruteopplegg, booking, m.fl.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Løsning av transportoppdrag med øvingsoppgaver. Prosjektfrakt.
 • Kjøp av lastebiltransport. Kalkyler. Prismodeller. Anbud.
 • Krav til kompetanse, IT-verktøy og kvalitet. Rett første gang.
 • Leveringsbetingelser. Incoterms. Temperaturregulerte varer. Farlig gods.
 • Lastberegning. Lastbærere. Miljøkrav.

Hva kan du bli?

Transportplanlegging egner seg for medarbeidere som ønsker å spesialisere seg innen transportadministrasjon i logistikk- og transportbedrifter, grossister, vareprodusenter, agenter og andre virksomheter som håndterer varemengder, for eksempel kjøpesentra, handelsvirksomheter med varemottak, m.fl. Utdanningen passer både for sjåfører og logistikkoperatører som ønsker videreutdanning, lagerledere, skiftledere og ulike medarbeidere i varemottak.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

9.-10. januar 2025

5.-6. februar 2025

Forelesninger på Teams:

Torsdager i ukene 3, 4, 7 og 8

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.