Hopp til hovedinnhold

Aktiv BIM-klasse: Prosjekt «Sirkulærøkonomi i praksis»

Thor Åge Bergan

|

I juni i fjor tok Framtiden i våre hender kontakt med skolen om å gjennomføre et prosjekt de hadde kalt «Sirkulærøkonomi i praksis».

Øverste rekke fra venstre: Noah Samuelstuen, Teodor Granlien og Mari Hausstätter-Hagen (Elever ved Lillehammer vgs.). Martin Sundnes, Karl Marius Skyrud, Stian E Lamo (lærer), Johan Høistad, Timothy Richard Granli, Ole Andreas Johnsen Kjeka, Mogos Medhanie Hadgu (lærer) (Fagskolen Innlandet). Nederste rekke fra venstre: Per Christian Moen (lærer Lillehammer vgs.), Else Mari Fauske (Framtiden i våre hender), Sipan Aref Jinouz (student FI), Tommy Lund (lærer FI).
Øverste rekke fra venstre: Noah Samuelstuen, Teodor Granlien og Mari Hausstätter-Hagen (Elever ved Lillehammer vgs.). Martin Sundnes, Karl Marius Skyrud, Stian E Lamo (lærer), Johan Høistad, Timothy Richard Granli, Ole Andreas Johnsen Kjeka, Mogos Medhanie Hadgu (lærer) (Fagskolen Innlandet). Nederste rekke fra venstre: Per Christian Moen (lærer Lillehammer vgs.), Else Mari Fauske (Framtiden i våre hender), Sipan Aref Jinouz (student FI), Tommy Lund (lærer FI).

Framtiden i våre hender hadde fått midler til å gjennomføre tre samarbeidsprosjekter med videregående skoler, hvor hensikten var å redusere mengden avfall som produseres, forlenge levetiden på ulike typer materialer og bidra til en holdnings- og atferdsendring som er nødvendig dersom vi skal kunne bevege oss i retning av et mer bærekraftig forbruk av ressurser.

Fagskolen Innlandet involvert

Avdelingsleder Anne Kristin Kvitle ble kontaktet av organisasjonen med forespørsel om BIM-klassen kunne lage tegninger og arbeidsbeskrivelser for elevene på Vg 2 ved Lillehammer videregående skole, avd. nord. Disse hadde fått i oppdrag å bygge tre små bygg på 10 kvm basert på overskudds- og/eller ombruksmaterialer fra ulike aktører i byggebransjen. Lærerne, Tommy Lund og Stian Lamo og studentene i 22 BIM tente på ideen. Her ville studentene få et virkelighetsnært oppdrag å jobbe med.

Fornøyde prosjektpartnere, fra venstre Mogos Medhanie Hadgu, Stian E Lamo og Tommy Lund (Fagskolen Innlandet). Aina Kvarberg (Kvarberg AS). Stian Daviknes (Ungt Entreprenørskap). Audun Løhre og Marit Furuhaugen (Gausdal Landhandleri). Andreas Moen (Gausbygg Outlet). Per Christian Moen (Lillehammer vgs. Nord). Else Mari Fauske (Framtiden i våre hender).
Fornøyde prosjektpartnere, fra venstre Mogos Medhanie Hadgu, Stian E Lamo og Tommy Lund (Fagskolen Innlandet). Aina Kvarberg (Kvarberg AS). Stian Daviknes (Ungt Entreprenørskap). Audun Løhre og Marit Furuhaugen (Gausdal Landhandleri). Andreas Moen (Gausbygg Outlet). Per Christian Moen (Lillehammer vgs. Nord). Else Mari Fauske (Framtiden i våre hender).

Høsten 2022

I perioden uke 45 til 50 arbeidet studentene med å utarbeide det nødvendige grunnlagsmaterialet. Lærerne satte kriteriene og rammene for oppgaven og kvalitetssikret, sammen med studentene, det arbeidet som ble utført. Studentene laget 2 D-tegninger og også en digital fil, som elevene fra Lillehammer videregående skolen fikk å arbeide etter. Elevene besøkte fagskolen for å lære BIM, noe som var veldig vellykket. Det skapte entusiasme, og elevene fikk et bredere perspektiv på jobben de skulle gjøre.

Våren 2023

I månedsskiftet januar/februar begynte så elevene fra Lillehammer å bygge de tre små byggene, etter tegninger og arbeidsbeskrivelser fra studentene i 22 BIM:

  • En utedo
  • Et lysthus
  • En vinterhage

12. mai arrangerte Framtiden i våre hender en utstilling av de ferdige byggeprosjektene. Utstillingen fikk bred omtale i media, bl.a. på NRK Innlandet.

Konklusjon

Sirkulærøkonomi er viktig, og Framtiden i våre hender fikk presentert sitt hovedbudskap: Viktigheten av å tenke og gjennomføre gjenbruk av materialer. For fagskolen har dette vært et vellykket og relevant prosjekt. Studentene var veldig engasjerte, de hadde styring med det, og den kompetansen de fikk, kan være nyttig for dem senere. For skolen er det også en fjær i hatten at Fremtiden i våre hender ønsker å bruke vår kompetanse i andre tilsvarende prosjekter.