Hopp til hovedinnhold

Åpning av modulprogrammet Industri 5.0

12. april var det høytidelig markering og igangsettelse av Norges første modulutdanning innen Industri 5.0 ved Fagskolen Innlandet. Snorklipping ble kombinert med perspektiver rundt fremtidens krav for kompetanseheving, og hvordan fagskolene kan levere nye løsninger tilpasset arbeidslivets behov.

Bror Helgestad, Tonje Bergum Jahr og Anne Bjertnæs holder snora, mens Ruth Laeskogen Hoff klipper når Gard Tekrø Rolid erklærer Industri 5.0 for åpnet.
Bror Helgestad, Tonje Bergum Jahr og Anne Bjertnæs holder snora, mens Ruth Laeskogen Hoff klipper når Gard Tekrø Rolid erklærer Industri 5.0 for åpnet.

Hva er Industri 5.0?

Industri 5.0 bygger på Industri 4.0, men trekker inn mennesket i utviklingen av automatisering, robotisering og kunstig intelligens. Det er menneskelig kreativitet og ferdigheter som er viktigst, men den støttes opp og forsterkes gjennom bruken av teknologi og samhandling. Robotene utfører det repetitive mens menneskene står for kreativitet og de komplekse oppgavene

Moduler

Modulprogrammer dekker behovet for tilpassede utdanningsløp. Hvis man trenger etter- eller videreutdanning, eller kompetansepåfyll fordi arbeidsoppgavene har endret seg, da kan modulutdanning være løsningen. Korte og spissede moduler er konstruert for å gi rask kompetanseheving, tilpasset bakgrunn og ambisjonsnivå, og tas mens man er i jobb. Fagskolen Innlandet satser på utvikling av en rekke modulutdannelser innen teknologi- og logistikkfagene. 

Åpning

70 gjester besøkte åpningen, og fikk høre rektor Gard Tekrø og avdelingsleder Ruth Laeskogen Hoff sine perspektiver rundt fremtidens utdanningsløp. - Modulutdanning gjør at studentene selv kan dele opp videreutdanningen i et fleksibelt system som man kan bygge videre på, poengterte Tekrø.


- 15 elever starter opp på den første modulen og mellom 2-300 elever vil gjennomføre på årsbasis. Skal arbeidslivet henge med i utviklingen innenfor sitt område må de ansatte få økt kompetanse gjennom kopling av teori og praksis, mener Laeskogen Hoff.

Ruth Laeskogen Hoff.
Ruth Laeskogen Hoff. Foto: Jan Tore Øverstad

Utviklet sammen med arbeidslivet

Trepartssamarbeidet har vært viktig i utviklingen av modulprogrammene, og LO har vært en viktig bidragsyter. Spesialrådgiver i LO, Arvid Ellingsen, understreker at et slikt tilbud er avgjørende for å kunne ligge i front i industrien: - Disse studiemulighetene muliggjør at både unge og gamle kan få faglig påfyll, og stå lenger i jobben.

Arvid Ellingsen fra LO.
Arvid Ellingsen fra LO. Foto: Jan Tore Øverstad

Finn Kristian Tokvam i Tokvam AS representerte arbeidsgiversiden og understreker behovet for kontinuerlig kompetanseheving. - Næringslivet har mange muligheter, men i bunnen ligger kompetanse og da trengs faglig påfyll for medarbeidere, mener Tokvam. Korte moduler hvor det man lærer umiddelbart kan tas i bruk. Slik kan man opprettholde konkurransenivået.

Finn Kristian Tokvam fra Tokvam AS.
Finn Kristian Tokvam fra Tokvam AS. Foto: Jan Tore Øverstad

Stort behov

Offentlig sektor står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Hele Norge har for få hender til å dekke de mange oppgavene som skal løses, og dessverre står en for stor andel utenfor arbeidslivet per i dag. - Denne type utdanningsløp kan bidra på flere områder, poengterte ordfører Bror Helgestad i Østre Toten, varaordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten og Anne Bjertnæs i Gjøvik. - For en region som vår er Fagskolen Innlandet en svært viktig aktør, poengterer de tre.

Bandet Spire fra Gjøvik videregående skole stod for det musikalske innslaget.
Bandet Spire fra Gjøvik videregående skole stod for det musikalske innslaget. Foto: Jan Tore Øverstad