Hopp til hovedinnhold

Bærekraftig utdanning: – Godt bygningsvern er godt miljøvern

Bygningsvernstudiene ved Fagskolen Innlandet gir viktig kompetanse og kunnskap i en tid der klima- og miljøspørsmål blir stadig viktigere.

PÅ MAIHAUGEN: Her har Bygningsvern hatt årets skog- og konstruksjonssamling. Ivrige og flinke studenter fikk prøvd seg på felling med øks, kvisting og barking. Foto: Fagskolen Innlandet

Det er en økende interesse omkring det å ta vare på det som er og det man har. Dette er også det sentrale for Bygningsvern ved Fagskolen Innlandet.

– Det handler om å ta vare på hus som er bygget. Godt bygningsvern er godt miljøvern, noe vi er svært opptatt av, sier Bodil Nørdsti, lærer i Bygningsvern ved Fagskolen Innlandet.

Utdanningen gir kompetanse i blant annet vernefilosofi, bygningsfysikk, tradisjonell overflatebehandling, tilstandsvurdering, bygningshistorie, sette opp og bruke tradisjonelt verktøy, vindusrestaurering, lover og regler, i tillegg til materiallære og konstruksjoner i mur og tre.

– Viktig kompetanse for å kunne rehabilitere og utbedre noe som allerede er bygget, sier Nørdsti.

– Respekt

Det er viktig med kompetanse i å ivareta alle typer bygg, men skal man jobbe på vernede eller fredede bygg, krever det en helt egen forståelse.

– Her lærer man å møte gamle hus med respekt, og hvordan man gjennom godt håndverk og god materialforståelse, kan gjenbruke materialer og forlenge levetiden på det som er bygget, sier Nørdsti og legger til:

– Studiet vil gi deg et konkurransefortrinn i arbeid på verna og freda bygninger.

– Økende forståelse

Bygningsvernstudiene ved Fagskolen Innlandet fyller 10 år i 2024, Nørdsti har vært lærer i åtte av dem. Hun opplever en økt forståelse av viktigheten som kompetansen i studiet tilfører.

– Det er en bedre holdning og forståelse i samfunnet nå for at ikke alle kan drive med nybygg. Vi er nødt til å ivareta mer av det som er bygget, sier Nørdsti.

Det at det er nedgang i byggebransjen fører også til at mange ser muligheter innenfor rehabilitering.

– Mer bevaring, gjenbruk og energiøkonomisering av eksisterende bygg, øker rehabiliterings-, ombyggings- og tilbyggsmarkedet. I tillegg kommer det nå kirkemidler gjennom «Kirkeløftet» på omkring 500 millioner kroner årlig. Dette vil gi oppdrag i mange år framover til bedrifter og håndverkere med riktig kompetanse, sier Nørdsti.

Studenter fra hele landet

I hovedsak er det håndverkere som finner veien til Bygningsvern ved Fagskolen Innlandet. Nå er det inne studenter fra Karasjok i nordøst til Stavanger i sørvest.

– Det er flest tømrere og snekkere, men vi har også med oss malere, murere og blikkenslagere. Fra tid til annen er det også byggingeniører og arkitekter inne på utdanningen, sier Nørdsti.

Utdanningen foregår samlingsbasert med nettundervisning. Det er ni samlinger gjennom året og disser foregår mange forskjellige steder.

– Vi benytter i hovedsak tre studiesteder; Røros, Fargernes og Eidsborg, men tar også i bruk andre læringsarenaer. I år har vi for eksempel vært på Maihaugen i Lillehammer. Senere i år skal vi til Domkirkeodden, sier Nørdsti og legger til:

– Vi reiser mye rundt for å kunne se på ulike utfordringer, og få ta del i sterke kompetansemiljøer innen bygningsvern rundt om i landet.