Hopp til hovedinnhold

Desentralt studium innen rus og psykisk helse

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Karriere Innlandet et studium innen fagområdet rus og psykiatri. Med dette blir et svært populært fagskoletilbud også tilgjengelig desentralt, noe som det er et stort behov for.

- Det er behov for og et ønske om å gi et studietilbud på området rus og psykisk helse, og vi er glade for å kunne tilby studiet både fleksibelt og desentralt, sier avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt.
- Det er behov for og et ønske om å gi et studietilbud på området rus og psykisk helse, og vi er glade for å kunne tilby studiet både fleksibelt og desentralt, sier avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt. Foto: Tom A. Kolstad

Pandemi og tida etterpå har vist at utfordringene innen psykisk helse er økende både nasjonalt, regionalt og lokalt. Med det øker også behovet for kunnskap i kommunene, noe antall søkere til fagskolens studium innen Tverrfaglig arbeid innen rus og psykiatri viser. - Det er behov for og et ønske om å gi et studietilbud på området, og vi er glade for å kunne tilby studiet både fleksibelt og desentralt, sier avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt.

Regionalt samarbeid

Studiet tilbys i et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Karriere Innlandet sine sentre i Valdres, Gudbrandsdalen, Sør-Østerdal og Hadeland, og vil ha oppstart i januar 2024. Tilbudet er et samlingsbasert deltidsstudium med veksling mellom digitale og fysiske samlinger på fagskolen og hos lokale karriersentre. - Vi har tidligere vært en sentral tilrettelegger og møteplass for fag- og høgskoleutdanning, og gleder oss nå til å tilrettelegge for nye studenter på karrieresenterne, sier leder ved Karriere Innlandet Valdres, Ellen Persvold. Målet er å være møteplassen for studenter i vår region, og vi ser fram til at flere bruker de gode fasilitetene i studiesenteret vårt til digitale og fysiske samlinger, men også til egenstudier. - Det fine med desentrale og fleksible deltidsstudier er at de er forenelig med studenters arbeids- og familieliv, sier Persvold. Samtidig trenger voksne en møteplass tilpasset deres livs- og studiesituasjon, noe vi som karrieresenter gjerne legger til rette for.

For hvem?

Fagskolen Innlandet tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere, og studietilbudet er for personer med ulike typer fagbrev innen helse- og oppvekstfag. Studiet er tverrfaglig, og det er også mulig å søke med en annen relevant utdanning eller erfaring.

- Målet med studiet er å legge grunnlaget for å forbedre tilbudet til pasienter som har komplekse helseproblemer. Det skal også gi støtteapparatet en basis for å tilnærme seg mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus på en helhetlig måte. Dette inkluderer å vurdere deres helsetilstand, familieforhold, sosiale utfordringer og nettverk, sier Line Narvesen Jørgentvedt.

Fylkeskommunal strategi

«Strategi for fleksibel og desentralisert høyere utdanning i Innlandet 2023 – 2026» har som hovedmål å øke tilgangen til fleksible utdanningstilbud i Innlandet. Karriere Innlandet med sine regionale karrieresentre blir sentrale i tilretteleggingen for desentrale fag- og høgskoletilbud. Gjennom strategien har Karriere Innlandet fått oppdraget med koordinering og tilrettelegging for fleksible og desentrale fag- og høgskoletilbud. - Studiet innen rus og psykiatri er et godt eksempel på samarbeid fundert i strategien som motiverer for videre arbeid, sier Persvold. Studiet er finansiert ved hjelp av statlige midler.

Samarbeid med lokalt kompetansemiljø

Fagskolen Innlandet ønsker å knytte til seg og samarbeide med lokale kompetansemiljøer. - Vi har positiv dialog med leder for Valdresklinikken, Grethe Hoviosen, og vi ser fram til å utforske samarbeidet videre i prosjektperioden med både Valdresklinikken og helse- og omsorgstjenestene i kommunene, avslutter Line Narvesen Jørgentvedt.

Første samling vil være på Gjøvik 10.-12. januar 2024. Søknadsfrist for lokalt opptak har frist 30. november. Det blir åpnet for søkning i løpet av uke 42.