Hopp til hovedinnhold

«Det hjelper ikke å stå her og bløffe»

Trond Eric Ridder Slettum i Geoplan 3D har vært innleid ressurs på Fagskolen Innlandet siden 2011, og rollen som deltidslærer trives han godt med. Våkne studenter tvinger frem faglig oppdatering og gir interessante diskusjoner i klasserommet.

- I Geoplan 3D er vi opptatt av å ligge i front. Undervisning tvinger oss til kontinuerlig forbedring. I tillegg er det svært høyt nivå på enkelte av studentene, dette gir oss interessante perspektiver og gode diskusjoner, sier Trond Eric Ridder Slettum.
- I Geoplan 3D er vi opptatt av å ligge i front. Undervisning tvinger oss til kontinuerlig forbedring. I tillegg er det svært høyt nivå på enkelte av studentene, dette gir oss interessante perspektiver og gode diskusjoner, sier Trond Eric Ridder Slettum. Foto: Frode Iversen

Geoplan 3D driver med tradisjonell landmåling, 3D-laserscanning, dronemåling og sjøkartlegging for å nevne noe, og jobber blant annet med det nye regjeringskvartalet og nytt dobbeltspor Eidsvoll til Hamar for Bane Nor. Med en ambisjon om alltid å ligge i front på teknologi og kompetanse, er en undervisningsstilling ved skolen midt i blinken.

Et undervisningsteam

Fire personer i Geoplan 3D er involvert i skolens undervisningsarbeid. Slik bidrar de med relevante prosjekt for studentene basert på arbeidslivets behov, samt oppdatert kompetanse innenfor geomatikk, BIM og Gemini terreng. Studentene får nødvendig grunnleggende opplæring og innføring i moderne landmålingsutstyr som totalstasjoner, GPS, drone og skannere.

- Det startet med at jeg ble spurt om å holde et foredrag, deretter balla det på seg. Skolen manglet ressurser på lærersiden. Nå føler vi oss som en del av teamet ved skolen, og dette er et arbeid vi trives med, sier Slettum.

- Undervisningsarbeid skjerper oss, vi får fokus. Det er stor forskjell på å jobbe selv, og det å lære bort. Du må skru om litt i hodet, og det tvinger oss til å se på oppgaven fra flere angrepsvinkler. Her hjelper det ikke å stå og bløffe, da blir du avkledd med en gang.

Høyt nivå

- I Geoplan 3D er vi opptatt av å ligge i front. Undervisning tvinger oss til kontinuerlig forbedring. I tillegg er det svært høyt nivå på enkelte av studentene, dette gir oss interessante perspektiver og gode diskusjoner.

- For oss har dette også vært en rekrutteringsbase, uten at det har vært planlagt, og vi har ansatt fire studenter. Slik sett et langt jobbintervju hvor man virkelig blir kjent med kandidatene. I tillegg får vi et godt kontaktnett i bransjen, forteller Slettum.

Et komplett Campus Gjøvik

Ved NTNU Gjøvik kan man bli ingeniør innen geomatikk, med påbygg til Master. Det er et betydelig kompetansemiljø ved Campus Gjøvik.

- Det er viktig å påpeke at vi trenger begge deler. Det er ikke enten eller, men kombinasjonen. Undervisningen ved Fagskolen Innlandet er praktisk rettet med kandidater som går rett ut i jobb. Mange av de er jo allerede i jobb og er genuint interessert i undervisningen. Skillet mellom lærer og student viskes ut.

- Undervisning ved skolen er vel nesten å karakterisere som betalt kompetanseheving for oss selv, med rekrutteringsmuligheter. Arbeidslivet burde egentlig stå i kø for å få lov til å bidra her, avslutter Slettum.