Hopp til hovedinnhold

Et skrikende behov blir nå svart opp gjennom godt samarbeid

Det er første gang vi har fagskoletilbud innenfor helse på Elverum. Denne klassa (23KLINELV) hadde oppstart på Terningen Arena i begynnelsen av september.
Det er første gang vi har fagskoletilbud innenfor helse på Elverum. Denne klassa (23KLINELV) hadde oppstart på Terningen Arena i begynnelsen av september.

På valgdagen 11. september troppet 24 nye fagskolestudenter opp og inn på Terningen Arena i Elverum. Det er første gangen det gjennomføres en fagskoleutdanning på Terningen.

- Det er et skrikende kompetansebehov for dette blant kommunene i Sør-Østerdalen, sier Mette Løhren, koordinator Terningen Innovasjonspark, Terningen Arena.

Ambisjonen om å øke fagskolens fotavtrykk i regionen er et uttalt mål, og nå er dette arbeidet i gang for fullt.

- Vi har jobbet godt med å avdekke hvilket fagområde vi skulle starte med og helse pekte seg ut som det området vi først skulle ta tak i, sier Løhren.

Med Fagskolen Innlandet og en rekke aktører i regionen med på laget, er nå 24 studenter i gang med emnet Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. Studiet gir 10 studiepoeng og er en del av den fullverdige helsefagutdanningen som heter Fremtidens Helsefagarbeider.

Strålende samarbeid

Alle kommunene i Sør-Østerdalen er representert. Totalt var det 38 søkere til de 24 plassene, noe som indikerer at opplegget er godt mottatt fra start av.

- Vi er kjempefornøyde med at vi nå er kommet i gang med et fagskoletilbud. Det er et skrikende behov innen helsefag. Kommunene sliter med rekruttering og det er mangel på faglærte og sykepleiere ute i kommunene. Fagskoleutdanning nær der studentene bor og arbeider er derfor viktig at vi kommer i gang med, sier Løhren.

Hun berømmer Fagskolen Innlandet for samarbeidet.

- Vi har hatt et strålende samarbeid. De har virkelig stilt opp og hatt et inderlig ønske om at vi skal lykkes med denne satsingen, sier Løhren.