Hopp til hovedinnhold

Færre vil studere – men stabilt for fagskolene

Lars-Ludvig Røed

|

Søkningen til universiteter og høyskoler faller, men for fagskolene er tallene mer stabile. Fagskolen Innlandet har færre søkere enn i fjor, men ulike tilbud om studier gjør sammenligning vanskelig.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang, påpekte Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) da han presenterte tallene fra årets opptak til høyere utdanning.
– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang, påpekte Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) da han presenterte tallene fra årets opptak til høyere utdanning.

Tallene for Samordna opptak er nå offentliggjort, og for første gang på flere år viser de en nedgang for søkningen til norske universiteter og høyskoler – den er på 12.4 prosent. Også fagskolene har færre søkere i år, men de offentlige fagskolene kan vise til en liten oppgang.

Etter to år med pandemi og usikkerhet var det ikke uventet at årets søkertall ville avvike fra den klare økningen som har vært de siste årene. Et strammere arbeidsmarked spiller trolig også inn. I år har ca. 135.000 personer søkt opptak på universiteter og høyskole, det er ca. 19.000 færre enn i 2021. Drøyt 12.000 har søkt på de 23 fagskolene som er tilknyttet Samordna opptak (SO). Av de 12.000 er ca. 65 prosent menn og 35 prosent kvinner, en kjønnsfordeling ganske lik de foregående årene. De teknologiske fagene har en klar overvekt av menn, mens kvinner dominerer på helse- og omsorgsstudiene.

Innlandet

Fagskolen Innlandet kan notere seg 932 søkere som har skolen som sitt førstevalg. Det er en nedgang fra 1112 søkere i fjor, men markeds- og utviklingsleder Frank-Jørgen Vangen peker på at tallene er vanskelige å sammenligne.

– Vi hadde i fjor en del utdanninger som det ikke var mulig å søke på i år. «Barsel og barnepleie» lyses ut kun hvert andre år, og det alene betyr en reduksjon på 50 søkere sammenlignet med fjoråret. Neste år er dette tilbudet tilbake. Vi har også en del helt nye utdanninger som ennå ikke kan søkes på via Samordna opptak. Vi har derfor en stor «pott» på siden av dette systemet. Vår store satsing på utvikling av moduler vises heller ikke i SO-tallene. Vi har pr. i dag ikke fått alle tall, og må se nøyere på dette, men det er sannsynlig at Fagskolen Innlandet totalt sett vil kunne registrere en oppgang i antall søkere før skolestart til høsten, sier Frank-Jørgen Vangen.

På nett

På landsbasis viser tallene for høyere utdanning at stadig flere søker seg til nettbaserte studier. Denne utviklingen har vært tydelig på Fagskolen Innlandet i flere år, og den vil fortsette også i 2022 selv om tallene varierer noe. Fagene med flest søkere er Økonomi og ledelse, Datateknikk IT drift og sikkerhet, Forvaltning, drift og vedlikehold, Elkraft, Bygg, Anlegg, Bygningsvern, Demens og alderspsykiatri og Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr. Antallet planlagte studieplasser er i alt 1065, en nedgang på 100 fra i fjor.

Innlandet viser seg for øvrig som et utdanningssøkende fylke. Søkerne fra Innlandet som vil begynne på fagskole er 1,9 prosent flere enn i fjor, og i statistikken «Søkere per tusen fordelt på fylke» (utarbeidet av Samordna opptak) ligger Innlandet helt på topp i Norge.