Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Innlandet er tildelt 60 nye studieplasser

Fagskolene i landet er tildelt 21,5 millioner kroner for å få på plass 500 nye studieplasser fra høsten 2024.

BEVIS: – Dette er bevis på at Fagskolen Innlandet leverer på bestillingen fra regjeringen, sier rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid. Foto: Henning Raae

19. februar slapp regjeringen nyheten om tildelingen til fagskolene i landet. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel (Sp), er klar på at dette er et viktig løft.

– Nå får flere muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning. Dette er det stor etterspørsel etter i arbeidslivet, sier Hoel og legger til:

– De nye studieplassene vil bidra til å møte kompetansebehovene i arbeidslivet og styrke konkurransekraften i Norge.

Dette er andre år på rad at fagskolene får tildelt 500 nye plasser.

– Leverer på bestillingen

En viktig føring for fordelingen av studieplassene er at de skal gi økt aktivitet i sektoren. Derfor vektlegger Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i hvilken grad tidligere tildelinger av studieplassmidler til fylkeskommunene har ført til at flere studerer ved fagskolen, og dermed øker studiepoengproduksjonen. Her har Fagskolen Innlandet gjort en god jobb og Innlandet er blant de fire fylkene som får flest plasser.

Rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid, er svært fornøyd med tildelingen.

– Dette er bevis for at Fagskolen Innlandet leverer på bestillingen fra regjeringen. Vi har levert både vekst, økt kvalitet og ikke minst flere desentrale og fleksible utdanninger, sier Rolid og legger til:

– Dette opplever vi nå at vi får stadig mer anerkjennelse for – blant annet gjennom tildeling av flere studieplasser.