Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Innlandet er tildelt seks millioner kroner til utvikling av utdanningstilbud

Prosjektmidlene er tildelt avdelingene industriell teknologi og logistikk, bygg og anlegg og landbruk.

TILDELING: (F.v) Inger-Line Haraldsen, Else-Renate Zmuda og Ruth Laeskogen Hoff leder avdelingene som har fått prosjektmidler. Foto: Frode Iversen

Midlene er tildelt gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sitt treparts bransjeprogram. Dette er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen som skal bidra til at det etableres korte og fleksible utdanningstilbud tilpasset bransjenes behov.

Ved Fagskolen Innlandet er det tre prosjekter som i april har fått tilskudd gjennom denne ordningen.

Avdelingsleder bygg og anlegg, Else-Renate Zmuda, er glad for tilslaget de har fått på sin søknad.

– Vi har sendt inn en samarbeidssøknad med Fagskolen i Vestfold og Telemark og Fagskulen Vestland. Vi skal utvikle en modul på 10 studiepoeng innen teoretisk innføring i kirkerestaurering, sier Zmuda.

Gjennomføring

Det er ikke en ferdighetsmodul, men teoretisk etterspurt kompetanse.

– Den skal bidra til økt kunnskap og kompetanse om kirkene og hvordan man forvalter kirkebyggene, sier Zmuda og legger til:

– Dette er viktig for bransjen. Kirkene i landet forfaller, og det trengs et kompetanseløft for å kunne komme videre med arbeidet med å forvalte disse byggene riktig. Denne modulen vil gi innsikt til å kunne gå videre med bygningsvernfag.

Prosjektet er tildelt i overkant av 2,5 millioner kroner. Midlene går til utvikling av modulen, samt gjennomføring av fire kull.

– Gledelig nyhet

Avdelingsleder fleksible og desentraliserte utdanninger og landbruksfag, Inger-Line Haraldsen, er glad for tildelingen hennes avdeling har fått.

– Det var en gledelig nyhet å få, at vi mottar prosjektmidler til å løfte kvaliteten på studiet kvalitetsrevisor i landbruket, sier Haraldsen.

Kvalitetsrevisorstudiet ved Fagskolen Innlandet skal nå omarbeides og fornyes.

– Utdanningen settes derfor nå på pause og vi vil ikke ta inn studenter til dette kommende høst, sier Haraldsen.

De har fått i overkant av 1,7 millioner kroner til arbeidet med utvikling av studiet og gjennomføring i to år. Målet med utdanningen er å gi studentene bedre helhetsforståelse for kvalitetsledelse inne på gården.

– Det faglige endrer seg. Etter en gjennomgang av studiet i fagrådet var det bred enighet om at det var behov for en oppgradering og styrking av studieplanen, sier Haraldsen og legger til:

– Det er etterspørsel etter studiet og vi sikter mot å ha det klart til oppstart høsten 2025.

Videreutvikler modulutdanning

Avdelingsleder industriell teknologi og logistikk, Ruth Laeskogen Hoff, kan juble over tildeling av midler til utvikling av en ny utdanning.

I samarbeid med Nammo, Kongsberg Automotive, Raufoss Aluminium, Metallco, Furnes Jernstøperi, KA Rasmussen AS og Norse Metal Elverum AS har de fått tilslag på etablering av utdanning på fagskolenivå inn mot metallbransjen.

– Det finnes ingen relevant utdanning for dette i Norge i dag. En slik utdanning vil kunne styrke fagmiljøet for norsk støperibransje, slik at man kan opprettholde en helt nødvendig konkurransekraft for denne type industri i Norge, sier Hoff.

Bedriftene er svært positive til en slik utdanning med tanke på rekrutteringsmuligheten det vil medføre, samt muligheten for å heve kompetansen på dagens ansatte.

Fagskolen Innlandet videreutvikler modulutdanningen Industri 5.0 som i dag har en fordypning inn mot plastbransjen og mot trebransjen. Nå vil også studentene få mulighet til fordypning inn mot metall. Det skal utvikles to moduler i løpet av vår/høst 2024 som etter planen skal igangsettes vinteren 2025. Dette prosjektet er tildelt i overkant av 1,6 millioner kroner.