Hopp til hovedinnhold

Full dag med velferdsteknologi: – Relevant for alle våre helsefagstudier

Fagskolen Innlandet arrangerte i samarbeid med NTNU sin ergoterapiutdanning fagdag i velferdsteknologi.

NYTTIG: Kristil Håland (t.v) fra Jodatech viste frem bruken av stemmestyrt hodekamera og hvordan dette brukes ute i felt. Foto: Henning Raae

Det var stor aktivitet på Fagskolen Innlandet da helsefagstudenter fra Fagskolen Innlandet og NTNU var samlet 7. mars. Dagen inneholdt foredrag, gruppeoppgaver, messe og quiz – alt med fokus på velferdsteknologi/helseteknologi.

Totalt stilte 11 leverandører av teknologi til helse- og omsorgssektoren opp for vise frem sine løsninger. Pim Benschop, faglærer helseteknologi ved Fagskolen Innlandet Gjøvik, gledet seg stort over opplegget.

– Velferdsteknologi/helseteknologi er veldig relevant for alle våre helsefagstudier. Bruken av teknologi øker, og vi må henge med på utviklingen, sier Benschop og legger til:

– Bruken av teknologi i helsefaget er avgjørende for å lykkes med økt trygghet og livskvalitet ute i tjenesten, og det er viktig for å lykkes med effektivisering.

LÆRING: En av teknologiene som ble vist frem var læringsmulighetene som ligger i å benytte VR-teknologi. Foto: Henning Raae

– Veldig fint

Kristil Håland, daglig leder i Jodatech, var en av utstillerne som var til stede under fagdagen. Hun var glad for invitasjonen og muligheten til å møte studentene.

– Dette er et veldig fint opplegg. Vi håper å inspirere studentene og ønsker de velkommen til å skrive skoleoppgave om oss og vår teknologi, sier Håland.

Jodatech har utviklet teknologi som allerede er tatt i bruk over store deler av landet. Et av produktene er Jodapro, et stemmestyrt hodekamera som muliggjør samhandling mellom helsepersonell ute i felt og spesialist på sykehus.

– Dette er veldig aktuelt når det kommer til behandling av sår ute i regionene. Med dette kameraet kan ansatte i for eksempel hjemmetjenesten samhandle med spesialist på sårpoliklinikk, og gjennomføre behandlingen hjemme hos pasient/bruker, sier Håland og fortsetter:

– Dette medfører en rekke fordeler. De viktigste er at pasienten unngår reisingen, den ansatte som får bistand fra spesialist får oppgradert kunnskap og man får flyttet mer kompetanse ut i tjenestene.

DISPENSER: Evondos var tilstede for å fortelle mer om deres medsindispensere. Foto: Henning Raae

Løsninger

Besparelsene ved at man lykkes med denne typen hjemmebehandling er stor. Det er også et trygt valg for sårpasienter.

– Det er tryggere for pasienten å gjennomføre denne behandlingen hjemme. Man unngår reisingen, som i sum utgjør en stor belastning for mange av pasientene og dermed mindre risiko, sier Håland.

Jodatech har også utviklet andre produkter, blant annet den digitale løsningen Jodacare. En plattform for samhandling mellom alle som trenger informasjon om hverdagen til en de er glad i. Plattformen muliggjør trygg deling av hverdagsøyeblikk mellom pårørende, helsepersonell og den personen som trenger løsningen.