Hopp til hovedinnhold

Bli bedre kjent med avdelingsledernes arbeidshverdag

Henning Raae Fosslien

|

Avdelingsledere ser tilbake på et innholdsrikt 2023 og ser med forventning frem mot det som skal skje i 2024.

AVDELINGSLEDERE: Ruth Laeskogen Hoff, Anne Jørgensen Rørvik, Else-Renate Zmuda og Inger-Line Haraldsen. Foto: Henning Raae

Ruth Laeskogen Hoff, Avdelingsleder industriell teknologi og logistikk.

Kort om jobben din her på Fagskolen Innlandet?

– Som avdelingsleder på mitt område har jeg personalansvar for i overkant av 30 faglig dyktige medarbeidere, jeg har en fin miks av heltids- og deltidsansatte i tillegg til innleide lærerressurser. Min oppgave er å sikre at vi sammen klarer å levere rett faglig, pedagogisk og arbeidsrelevant kvalitet på våre studier inn mot både studenter og arbeidslivet, sier Laeskogen Hoff og legger til:

– Jeg skal legge til rette slik at lærerne kan få gjort sitt beste i læringsrommet. Det får jeg til ved at jeg har dyktige teamledere som utfører den jobben overfor lærerne. Teamlederne er «navet» i avdelingen. Jeg er opptatt at vi skal lykkes med våre studenter og utdanninger. Da må vi ha motiverte, faglige og pedagogisk dyktige lærere som trives og som ønsker å gjøre det lille ekstra for å lykkes i jobben sin. Det krever mye av hver medarbeider, men også meg som leder. Det er sammen vi blir gode.

Ved siden av dette er Laeskogen Hoff travelt opptatt med videreutvikling av eksisterende studier og utviklingen av nye.

– Det er sentralt å samarbeide tett med ulike noder, næringsklynger, fagforeninger og enkeltbedrifter i dette arbeidet. Det er sammen vi løser utfordringene de står i, gjennom at vi tilbyr riktige studier til å løfte kompetansen der det trengs, sier Laeskogen Hoff og fortsetter:

– For å kunne levere rett kvalitet på studiene til arbeidslivet jobber vi tett med arbeidslivet både under planlegging og gjennomføring av nye studier. I tillegg prøver jeg å ha en aktiv rolle opp mot studentene, da ved indirekte å delta inn i klassens teammøte. Dette er et område jeg har som mål å bli bedre på neste år. Det er viktig for å sikre at leveransen er i tråd med det studentene ble lovet ved oppstart. Samtidig er jeg opptatt av å tydeliggjøre studentens ansvar for læring og vårt ansvar for å tilrettelegge for læring.

Hvordan har året på avdelingen vært? Hva har vært det nye og spennende i 2023?

– Oppstarten av Industri 5.0, modulutdanning for fremtidsrettet industri. Det har vært mye jobb med utviklingen, markedsføring og gjennomføringen av modulene, sier Laeskogen Hoff og legger til:

– I tillegg har vi i 2023 etablert en innovasjonslab i Bygning 5 i Raufoss Industripark. Det tette samarbeidet med Læringsfabrikken er viktig for oss for å utvikle gode læringsmiljøer for våre studenter og et godt fagmiljø for våre lærere. I tillegg har vi i år hatt flere nye samarbeidspartnere, som f. eks. en intensjonsavtale med Forsvaret. Vi har også gjennom et samarbeid med NTNU og Nor Engros gjennomført det første logistikkseminar i Innlandet, det blir ikke det siste! Det var et fint samarbeid og i tråd med vår ambisjon om å være landsdekkende på logistikk.

Hva skal skje innenfor ditt fagområde i 2024?

– Vi skal fortsette å heve lista, øke kvaliteten i det vi har. For å lykkes med dette skal vi dyrke samarbeidet med arbeidslivet og innad i avdeling og på tvers av avdelinger. Her har vi mye å «hente». Vi skal fortsette jobben med standardisering av enkelte prosesser og nyttiggjøre alle medarbeidere sine ulike styrker. Samtidig skal vi jobbe med å forsterke lagfølelsen på avdelingen og sørge for at vi blir en enhet med to fagområder, sier Laeskogen Hoff.

I tillegg skal studieplanen på logistikk revideres, og vi skal utvikle en ny studieplan for industriell teknologi som skal gjelde fra skoleåret 2025/2026.

– Vi skal også fortsette satsingen på logistikk i helsefag. Der ser vi at det er et stort potensiale. I tillegg har vi et stort utviklingspotensial ved å knytte til oss eksperter inn mot tekniske fagområder for å forbedre og videreutvikle vårt tilbud inn mot Industriell teknologi, da spesielt mot Læringsfabrikken. Vi skal også jobbe med innovasjonslaben og sørge for at det blir et yrende liv der oppe, sier Laeskogen Hoff.

Anne Jørgensen Rørvik, avdelingsleder FDV / KEM / VA / IKT-driftsavdeling.

Kort om jobben din her på Fagskolen Innlandet?

– Jeg har hatt mange hatter på Fagskolen Innlandet. Jeg startet å jobbe her tilbake i 1996. Siden den gang har jeg vært realfagslærer, utviklet nettbaserte utdanninger siden 2005 og hatt ansvar for digital utvikling på skolen siden 2008, sier Rørvik. Fra 2015 var jeg avdelingsleder for landbruksstudiene og har også hatt ansvar for IT-utdanningene.

Nå er hun avdelingsleder for FDV, KEM og VA, i tillegg til å ha ansvar for IT-infrastruktur, og lederansvar for realfagundervisning.

– En viktig del av arbeidshverdagen min er å drive markedsføring og ha gode bransjekontakter. Avdelingen jeg leder er heldige, vi har gode ansatte med godt nettverk fra tidligere arbeidsgivere, sier Rørvik og legger til:

– Dette er en veldig fin arbeidsplass, med stor fleksibilitet. Det er mange lærere med lang pendlevei, som er villig til å reise langt for å være med på laget her.

– Hvordan har året på avdelingen vært? Hva har vært det nye og spennende i 2023?

– Vi har hatt et arbeidsrikt år. Vi har trengt at de ansatte har tatt på seg en del ekstra og det har vi mestret. Vi er i ferd med å utarbeide nye studieplaner for FDV, KEM og også egne moduler innen FDV for Statsbygg. Vi har også besluttet at KEM-linja blir VVS og klimateknikk, sier Rørvik.

(KEM = Klima, energi og miljø. VVS = varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk)

Et viktig tema for avdelingen har vært bærekraft og miljøaspektet.

– Det har vært og er veldig i tiden, og det merker vi på oppmerksomheten fra bransjen, og at vi må tilpasse studiene slik at vi møter kravene bransjen står ovenfor til enhver tid. Bærekraft og klimaavtrykk er nå mer avgjørende i blant annet anbudsprosesser, sier Rørvik.

For å hele tiden henge med i utviklingen er avdelingen opptatt av å være ute å se hva bransjen holder på med.

– Vi er gode på bedriftsbesøk. Se hva som skjer, og hva vi skal ta med inn i studiene. Dette er også viktig for å vise studentene hva slags arbeidsplasser de kan få etter endt utdanning hos oss. Disse besøkene er veldig verdifulle og dette har vi vært gode på, sier Rørvik.

Hva skal skje innen ditt fagområde 2024?

– Det kommer nye, oppdaterte studieplaner som skal settes ut i livet fra høsten 2024. Det er krevende arbeid å lage disse, men kjempeviktig og spennende. Vi er arbeidslivets skole og da må vi alltid være på og justere oss slik at vi kan stå ved det, sier Rørvik.

Hun kan også fortelle at de jobber med å utarbeid korte, spissede utdanninger som er etterspurt fra bransjene i landet. I tillegg jobber de med å rekruttere flere lærerkrefter.

Else-Renate Zmuda, avdelingsleder bygg, anlegg og BIM.

Kort om jobben din her på Fagskolen Innlandet?

– Den er svært variert, men i hovedsak dreier den seg om å lede fire retninger innen samme fagfelt. I dette arbeidet inngår personalansvar for 18 ansatte og en del innleide lærerkrefter, sier Zmuda og legger til:

– Jeg følger opp tilbakemeldinger fra studenter, teammøter og de ansatte. Personalansvaret er en viktig oppgave, det er mitt ansvar at gjengen blir fulgt opp og får den tilretteleggingen de trenger for å gjøre en best mulig jobb. Oppsummert skal jeg hjelpe de med å levere den kvaliteten vi som skole skal ha og gi til studentene.

Hvordan har året på avdelingen vært? Hva har vært det nye og spennende i 2023?

– Det pågår revidering av flere studieplaner på avdelingen jeg leder, det er tidkrevende arbeid. I tillegg har det vært en del reiser for å skape blest omkring avdelingen, sier Zmuda.

Rekruttering har også stått sentralt.

– Vi har gjort en rekke nyansettelser for å besørge god kapasitet på avdelingen, sier Zmuda.

Dette henger sammen med forespørsler fra aktører i næringslivet om studier.

– Det er en del aktører som lurer på hva vi har å tilby. Denne etterspørselen gjelder på tvers av avdelingene på skolen, så vi jobber med å tilby studiepakker, sier Zmuda.

Hun kan også røpe at de holder på med utvikling av helt nye studier på hennes avdeling.

– Det er stor aktivitet og det skjer mye positivt, sier Zmuda.

Hva skal skje innen dit fagområde 2024?

– Vi skal lande tre helt oppdaterte studieplaner, i tråd med bransjens ønsker, tilpasset dagens studenter enda bedre enn før, sier Zmuda.

Og dette arbeidet skal de rundt å vise frem.

– Vi skal ut å vise bransjen og kommende studenter hva vi har å tilby. Denne tradisjonsrike avdelingen følger med i tiden og leverer rett kvalitet, sier Zmuda og legger til:

– Vi skal også forsøke å tilpasse studieplanene slik at muligheten for moduler/enkeltemner åpner seg opp. Vi har også andre prosjekter under utvikling som er aktuelt å iverksette i 2024.

Inger-Line Haraldsen, avdelingsleder fleksible- og desentraliserte utdanninger og landbruk.

Kort om jobben din her på Fagskolen Innlandet?

– Jobben min her på fagskolen er fylt opp av gjøremål innenfor landbruk, og samarbeid på avdelingen med fagleder Marit Ruud Skolseg. Vi har vektlagt å jobbe tett sammen for at jeg skal kunne sette meg godt inn i det administrative arbeidet på fagområdet, og komme godt i gang som avdelingsleder, sier Haraldsen. Hun har nå vært ansatt ved FI i vel ett år.

Hennes fokus er å jobbe godt med kvalitetssikring og ha en målrettet utvikling av både dagens og fremtidens studier på avdelingene.

– Jobben med fleksible og desentraliserte utdanninger har også opptatt meg i stor grad i det året jeg har jobbet på skolen. Etablering av nettverk, holde kontakt med nodene våre, jobbe med struktur og sørge for ryddighet har vært viktig, sier Haraldsen og legger til:

– Vi har fått på plass gode samarbeidsavtaler, både med nodene i Innlandet og med samarbeidspartnere ut over fylkesgrensa. Samarbeidene vi har er en gavepakke til Fagskolen Innlandet. De regionale nodene har lokalkunnskap og nettverk som er avgjørende ved innhenting av kompetansebehov og rekruttering av studenter. Samarbeidsavtaler med gode opplæringsarenaer og lærekrefter har også vært prioriterte arbeidsoppgaver.

Hvordan var 2023 på avdelingen?

– Et viktig punkt i fjor var at vi fikk etablert landbruksavdelingen, ansatt dyktige fagpedagoger og at vi har landet en god struktur for arbeidet på fagfeltet. Vi har skaffet oss en god oversikt og etablert gode planer for veien videre, sier Haraldsen og fortsetter:

– Nettverket på landbruk blomstrer og er i stadig utvikling. Det har alt å si at vi har med oss gode eksterne samarbeidspartnere. Dette brer seg nå utover landet.

Det samme kan hun si om nettverket rundt fleksible og desentraliserte utdanninger.

– Der har jeg nå langt på veg funnet min rolle og nå skal dette arbeidet få ordentlig fart på seg i 2024. Nå har vi en forbedret oversikt, og har etablerte samarbeid og rammer. Vi er godt i gang og det kommer mange gode studietilbud rundt omkring i 2024, sier Haraldsen.

Hva skal skje innen dit fagområde 2024?

– Da skal vi iverksette alle studiene vi har planlagt, som det er søkt midler og laget rammer for. Det blir derfor mye arbeid med rekruttering til alle fagene, sier Haraldsen og fortsetter:

– Vi er klare, 2024 blir skikkelig moro. Vi er klare med satsinger som vil ha stor betydningen for den voksne studenten gjennom gode desentralisert tilbud. Jeg gleder meg også til fortsettelsen av spennende prosjekter, for alle avdelinger tilknyttet desentraliserte studier, og innen landbruk rundt nye studier i Nordland, Troms og Finnmark, Telemark og Vestland i 2024.