Hopp til hovedinnhold

Bli bedre kjent med resten av avdelingsledernes arbeidshverdag

Henning Raae Fosslien

|

Avdelingslederne ser tilbake på et innholdsrikt 2023 og ser frem til et innholdsrikt 2024 - del 2.

AVDELINGSLEDERNE: John Tangen, Line Narvesen Jørgentvedt, Rikke Frøseth Kristiansen og Trond Eftedal. Foto: Henning Raae

John Tangen, avdelingsleder elektro og rådgiver beredskap / HMS / HR / økonomi.

Kort om jobben din her på Fagskolen Innlandet?

– Jobben min her er litt spesiell egentlig. Jeg er avdelingsleder for elektro og automasjon, hvor jeg er med å styre og hjelpe lærere og studenter, sier Tangen og fortsetter:

– I tillegg er jeg rådgiver innen økonomi og HR, inkludert innkjøpsansvar. Jeg har nå vært ansatt her i litt over et år og jeg stortrives. Fagskolen er en unik sammensetning av studenter og ansatte, det å se hva Fagskolen har utviklet seg til er ordentlig moro.

– Hvordan har 2023 vært på avdelingen?

– For min del har det vært et bli-kjent-år. Jeg har lært fagskolen å kjenne godt. Det har vært en veldig positiv opplevelse og mange flotte overraskelser hele veien. Jeg ser et utviklingspotensial og det er spennende, sier Tangen og legger til:

– Det er givende å få tillit i de stillingene jeg har, det gir meg muligheten til å være med å utgjøre en forskjell på de områdene jeg har kompetanse i. Fagskolen Innlandet har påvirkningskraft, vi er en del av løsningen på kompetanseutfordringene landet vårt står ovenfor.

Han er klar på at Fagskolen Innlandet har gjort og gjør en veldig viktig jobb.

– I fagskole-Norge blir Fagskolen Innlandet nevnt i positive ordlag overalt. Det er skikkelig moro, og det er med å bygge stolthet. Det sier mye om skolen som helhet, den har en unik posisjon, sier Tangen.

Hva skal skje innen dit fagområde 2024?

– Det blir en rekke forandringer, en rivende utvikling. Det jobbes med nye studieplaner, ny organisering av skolen og nye ansvarsområder på flere ansatte. Det skal nye personer inn og vi skal videreutvikle oss. Vi skal samle laget og besørge et kvalitetsprodukt, sier Tangen.

Line Narvesen Jørgentvedt, assisterende rektor og avdelingsleder helsefag.

Kort om jobben din her på Fagskolen Innlandet?

– Jeg leder helseavdelingen ved skolen, en avdeling som står midt i en voldsom utvikling, sier Narvesen Jørgentvedt.

I 2019 rommet avdelingen fem ansatte, nå er avdelingen på 13 ansatte.

– Vi hadde to studiesteder, nå har vi syv. Vi har spredd helseutdanningen vår utover hele fylket, sier Narvesen Jørgentvedt.

Sammen med teamlederne på sin avdeling har hun vært med på veksten.

– Vi er et godt team. Det har vært mye jobb, men veldig innholdsrikt. Det har vært helt sentralt å jobbe mye med hvordan vi best mulig sikrer kvalitet og likhet i utdanningene vi tilbyr, sier Narvesen Jørgentvedt.

Og veksten i avdelingen fortsetter.

– Nå er vi klare til å presentere noe helt nytt. Med utdanningen «Fremtidens Helsefagarbeider» blir vi de første til å tilby en høyre fagskolegrad for helsefagarbeidere. Dette er nybrottsarbeid, sier Narvesen Jørgentvedt.

Sammen med en veldig engasjert gjeng kollegaer ser hun derfor med forventning mot 2024.

Hvordan har året på avdelingen vært? Hva har vært det nye og spennende i 2023?

– Det har vært et år definert av at avdelingen har vokst seg større, både med tanke på ansatte, men også tilbud av utdanning. Det har vært høy fart og mye utvikling, det er ingen tvil om at satsingen på helse er stor og viktig, sier Narvesen Jørgentvedt og fortsetter:

– Det er et veldig meningsfylt arbeid, vi opplever at utdanningen vi tilbyr bidrar til det helsevesenet i landet trenger og at vi er en del av løsningen i et utgangspunktet dystert fremtidsbilde.

Hva skal skje innen dit fagområde 2024?

– I tillegg til lanseringen av «Fremtidens Helsefagarbeider» skal vi dyrke forebyggendeperspektivet i utdanningen. Om man skal lykkes med en bærekraftig helsetjeneste, krever det mobilisering. Pasienter, pårørende, virksomheter og frivilligheten må tenke nytt, sier Narvesen Jørgentvedt og legger til:

– For det vil endre seg hvordan og hvilke tjenester som tilbys. Dette skal avdelingen jeg leder bidra til.

Rikke Frøseth Kristiansen, avdelingsleder IT-fag og kvalitetskoordinator.

Kort om jobben din her på Fagskolen Innlandet?

– Det å være avdelingsleder for IT-fagene ved Fagskolen Innlandet er en sammensatt jobb. Det viktigste er selvfølgelig oppfølging av de ansatte og studentene på avdelingen. En annen viktig del er eksternrettet arbeid mot bransjen, der er det en rekke forskjellige prosjekter og aktiviteter, sier Frøseth Kristiansen og legger til:

– Min jobb handler om å bidra til best mulig flyt i hverdagen. Sikre kvaliteten på det vi leverer og samtidig jobbe for utvikling av eksisterende og fremtidig innhold i studiene.

Frøseth Kristiansen liker jobben sin godt.

– Det beste er når vi jobber godt sammen for å lykkes. Både når vi lykkes med gode prosesser internt, men også når samarbeidet med eksterne aktører er med å utgjør en forskjell for studentene våre, sier Frøseth Kristiansen.

Hvordan har året på avdelingen vært? Hva har vært det nye og spennende i 2023?

– Vi merker at vi har fått bygget et enda bedre nettverk gjennom cyberklyngen her på Gjøvik og nye bedrifter vi har fått samarbeide med. Dette tilfører studiene kvalitet og er et veldig givende arbeid. Avdelingen er veldig utviklingsorientert, sier Frøseth Kristiansen.

For kvalitet er alltid et nøkkelord.

– Kvalitetsarbeid er alltid viktig. Kompetansen vi leverer er det stort behov for, et behov som stadig vokser, sier Frøseth Kristiansen.

Dette skal de jobbe med i tiden som kommer for å øke bevisstheten til mulige studenter.

– Vi må jobbe for å presentere den løsningen utdanningen her på Fagskolen er. Vi merker at nysgjerrigheten for det vi gjør her er økende. Vi blir stadig invitert inn i spennende fora, det er veldig positivt, sier Frøseth Kristiansen.

– Hva skal skje innen dit fagområde 2024?

– Den største endringen for oss er å gå over til et rent nettbasert studium. Det blir det første studiet her på 120 studiepoeng som tilbys hundre prosent nettbasert. Der er det mye vi må jobbe godt med for å få det skikkelig bra, sier Frøseth Kristiansen.

I tillegg er hun klar på at de står ovenfor en rekke strategiske veivalg.

– Hvor skal vi med IT-satsingen? Hvilke moduler skal vi satse på? IT-kompetanse er det mange som har behov for. Til nå har vi nådd de som har erfaring fra IT-feltet, men vi må nå se på hvordan vi skal få inn studenter fra andre felter som også har behov for kompetansen vi leverer i sitt daglige virke, sier Frøseth Kristiansen. Som et eksempel har vi plan om å tilby modulen «Grunnleggende IT-sikkerhetsforståelse» i løpet av 2024 som vi være aktuell på tvers av en rekke ulike bransjer.

Trond Eftedal, avdelingsleder administrasjon og økonomi.

Kort om jobben din her på Fagskolen Innlandet?

– Jeg har jobbet på Fagskolen Innlandet i over 23 år sammenhengende. Det har vært en spennende tid, med en skole under utvikling hele tiden. Skolen har forandret seg mye, det er ikke sammenlignbart nå med hvordan det var da jeg startet, sier Eftedal.

En ting er dog likt, han har trivdes godt hele tiden.

– Det er en veldig meningsfylt jobb og arbeidshverdag. Det er noe eget å få være med å se utviklingen til studentene som går her, hvor mye rakere i ryggen de er når de går ut etter å ha fått økt kompetanse, sier Eftedal.

Eftedal tenker da på at Fagskolen Innlandet er et sted hvor mange gjør «comeback» på skolebenken.

– Mange som starter på igjen her har hatt dårlige skoleerfaringer, og manglet følelsen av mestring. Da er det fint å se hvordan vi evner å tilføre dette på en god måte gjennom tiden deres her, sier Eftedal.

Når det kommer til selve jobben, forklarer Eftedal at han har en sammensatt rolle.

– Mitt daglige fokus er på at studentene og de ansatte skal ha gode opplevelser. De skal være en del av helheten og være med på tilretteleggingen. Samtidig har jeg også en rolle i administrasjonen med tanke på økonomi, kvalitet og drift, sier Eftedal.

Han er opptatt av at ting er på stell, at skolen driver forsvarlig på alle områder når det gjelder kvalitet og økonomi.

– Jeg er opptatt av å ta ansvar og bidra til helheten, sier Eftedal.

– Hvordan har året på avdelingen vært? Hva har vært det nye og spennende i 2023?

– På undervisningssiden er det at vi har fått i gang et studium et annet sted, på Tynset, en milepæl for avdelingen. I tillegg har vi søkt om fagområdeakkreditering, samt fått på plass to nye ansatte. Alt dette er høydepunkter fra året som har gått, sier Eftedal.

I tillegg har arbeid med revidering av skolens forskrift stått sentralt.

– Det er ikke mange organisasjoner på vår størrelse som utarbeider egne forskrifter. Fagskolene har vært lite administrert og organisert, det gir oss et stort ansvar for at det vi holder på med henger sammen. Det er derfor viktig at vi jobber godt med kvalitetsforskrifter. Vi må ha rammer og systemer som er forsvarlig og som sikrer helheten, sier Eftedal.

Han tar med seg en godfølelse inn i 2024.

– Vi har tatt gode skritt i 2023, og vi ser at den gode utviklingen fortsetter. Vi blir stadig flere og det går godt. Det kommer inn nye folk som er med å utgjøre en forskjell i hverdagen. Fagskole er annerledes nå enn hva det var. Det har fått plass, posisjon og anerkjennelse, sier Eftedal.

Hva skal skje innen dit fagområde 2024?

– Vi skal utlyse ytterligere to stillinger på avdelingen jeg leder, samt få inn en person i en prosjektstilling. Så vi skal jobbe for å tiltrekke oss gode folk og få de med på laget. Dette er viktig arbeid for oss i 2024, sier Eftedal.

I tillegg skal veien videre for utvikling av avdelingens nåværende studier avklares, samt hvilke nye tilbud som skal komme.

– Vi må utnytte markedet og vår posisjon til å komme videre. Skolens «Ett lag»-strategi er lett å si, men vanskelig å utøve. Dette blir også en viktig del av arbeidet vi skal ha fokus på i 2024. Samtidig skal vi ha kvalitet i alle ledd, det å gjøre ting ordentlig er viktig. Det er øverst i tankesettet mitt også inn i det nye året.