Hopp til hovedinnhold

Industriell teknologiledelse

Ingeniør- og tekniske utdannelser handler om mer enn realfag, konstruksjon og produksjon. For enkelte blir ledelse en vel så viktig erfaring å ha med seg. Faglærer Ketil Kjenseth, som underviser i fagene kvalitetsstyring og innovasjon innen industriell teknologi, tok med seg studentene på industrikonferansen for å la de få en smakebit på arenaene mange av dem vil komme i befatning med etter endt utdannelse.

Ketil Kjenseth (t.v.) sammen med studentene som deltok på Industrikonferansen under Industridagene på Raufoss.
Ketil Kjenseth (t.v.) sammen med studentene som deltok på Industrikonferansen under Industridagene på Raufoss. Foto: Frode Iversen

Industridagene Innlandet

Industrikonferansen er en del av ei uke med ulikt program i industriens tegn, og Fagskolen Innlandet er en av samarbeidspartnerne. På selve konferansen var det opptil 200 gjester fra offentlig og privat sektor - fra statsråder, direktører og virkemiddelapparat til akademia og næringer knyttet opp mot industrien.

- Målet var å vise studentene en arena som kommer til å bli en del av hverdagen for enkelte av dem. Som ledere blir dette en del av hverdagen. I tillegg er det en fin måte å synliggjøre relevansen i pensum, samt reflektere rundt temaer fra konferansen i etterkant, sier Kjenseth, som har lengre erfaring enn de fleste med denne type arrangement.

Industriell teknologiledelse

Studiet skal gi nødvendig kompetanse til å arbeide med utvikling og ledelse av produksjonsprosesser i industrien, der produksjonslogistikk og lean er sentrale temaer, samt kompetanse innenfor strategisk bedriftsledelse. Kjenseth har ansvaret for både første og andre klasse, og begge klassene deltok på arrangementer under industridagene.

CROSS

Studentene deltok også på CROSS innovasjonsverksted.
Studentene deltok også på CROSS innovasjonsverksted.

Studentene deltok også på CROSS innovasjonsverksted.

I tillegg til konferansen deltok studentene i CROSS innovasjonsverksted som er en workshop for løsning av innovasjonsmuligheter gjennom bruk av tverrfaglig kompetanse fra industri, teknologi og sterke FoU-miljøer, basert på reelle case fra næringslivet. Her fikk studentene jobbe med verktøy og arbeidsmetodikker som de kjenner igjen fra skolehverdagen, og at de ser at dette er verktøy som faktisk anvendes.

- Responsen fra studentene etter uka er naturlig nok blandet. Dette er nytt og annerledes, men de ser at det vi snakker om i undervisningen er det samme som snakkes om på scena under konferansen. Helt opp til selveste næringsministeren. Det gir verdi og nyttig læring. Målet er å gjøre de kjent med det de skal inn på, og man ser relevansen og at dette også er en del av næringslivet, forteller Kjenseth.

Industrien som undervisningsarena

Politikere blir sjelden fremhevet når det kommer til erfaring med «vanlige jobber», men som arvelig belastet og ung grøftegraver i Kjenseth Maskin, to eldre brødre som ingeniører, og med erfaring fra Norsk Vann og egen hyttebygging, er ikke denne læreren ukjent med å ta i et tak.

Industrikonferansen samlet opptil 200 gjester, fra statsråder, direktører, og virkemiddelapparat til akademia og næringer.

- Læringsfabrikken med lean-lab og digitalt utstyr i Raufoss industripark er et eldorado som vi benytter aktivt i undervisningen. Innledningsvis ante jeg en viss skepsis hos studentene – det så jo ut som en barnehage – men nå er de med på det som skjer. Verktøyene vi benytter i en praksisnær undervisning, basert på kombinasjon av det teoretiske og tekniske, mener jeg er et stort pre, avslutter Kjenseth.

Industrikonferansen samlet opptil 200 gjester, fra statsråder, direktører, og virkemiddelapparat til akademia og næringer.
Industrikonferansen samlet opptil 200 gjester, fra statsråder, direktører, og virkemiddelapparat til akademia og næringer.