Hopp til hovedinnhold

Inviterer til frokostseminar med logistikk i sentrum

Felles ambisjon; Innlandet skal bli base for et ledende logistikkmiljø!
Industrien og næringslivet har behov for mer kompetanse innen logistikk. Dette står også i sentrum når Norengros Johs Olsen, i samarbeid med NTNU og Fagskolen Innlandet, inviterer til frokostseminar under Industridagene Innlandet.

- Vi ønsker å dekke opp hele landet med vårt utdanningstilbud innen logistikk, sier Ruth Laeskogen Hoff, avdelingsleder industriell teknologi og logistikk. - Høyere yrkesfaglig utdanning som kobler teori og praksis. Slik utdanner vi mellomledere av “voksne folk” som jobber med flyt, vekst og kostnadsreduksjoner.
- Vi ønsker å dekke opp hele landet med vårt utdanningstilbud innen logistikk, sier Ruth Laeskogen Hoff, avdelingsleder industriell teknologi og logistikk. - Høyere yrkesfaglig utdanning som kobler teori og praksis. Slik utdanner vi mellomledere av “voksne folk” som jobber med flyt, vekst og kostnadsreduksjoner.

Ny teknologi, effektivisering og bærekraft i logistikkfaget skal løftes frem gjennom dyktige foredragsholdere fra bransjen.

- Norengros Johs Olsen fyller 100 år i år, det markerer vi med ulike arrangementer gjennom året. Dette seminaret er ett av dem, åpent for alle, sier Andrea Berger, konsernkoordinator i Norengros Johs Olsen.

- Vi ønsker å samle aktørene, vise frem bransjen og blande oss – studenter og næringsliv. Dette seminaret er en fin måte å få vist frem vår bedrift og hva vi holder på med, samtidig også fremme nettverket og inspirere flere til å ta del i det, sier Berger.

Stolthet

Frokostseminaret finner sted på NTNU. Tomas Holmestad, administrerende direktør i Norengros Johs Olsen, sier de sikter mot at dette kan bli en årlig «happening».

- Vår region er blant de ledende i Norge på logistikk, med sterke fagmiljøer og dyktige bedrifter som står sterkt i bransjen. Dette ønsker vi å sette på dagsorden og bruke jubileet vårt til, sier Holmestad og fortsetter:

- Vi har mye å være stolte av, det må vi løfte frem. Kanskje kan dette seminaret være starten på en årlig møtearena sammen med skolene.

Etterspurt kompetanse

Eirik Hamre Korsen, førsteamanuensis ved NTNU, er en av flere som skal på scenen under seminaret.

- Vi på NTNU Gjøvik har ambisjoner om å ta en nasjonal rolle når det kommer til logistikkfaget, og bygge et solid logistikkmiljø her, sier Korsen.

Dette har en naturlig bakgrunn i behovet for kompetanse innen logistikk ute i industrien og næringslivet.

- De trenger flere, det er hundrevis av ledige stillinger til enhver tid innenfor bransjen. Det er et stort behov og våre studenter på logistikk får jobb nesten umiddelbart. Dette trenger vi å synliggjøre, sier Korsen.

Samarbeid

Fagskolen Innlandet og NTNU samarbeider allerede om hvordan de best kan bygge et logistikkmiljø på Gjøvik.

- Her kan vi ta en posisjon nasjonalt ved å knytte det tett opp mot industrien og det store behovet som er der, sier Korsen.

Ruth Laeskogen Hoff, avdelingsleder industriell teknologi og logistikk på Fagskolen Innlandet, sier at de deler ambisjonen om en nasjonal posisjon innen logistikk.

- Vi ønsker å dekke opp hele landet med vårt utdanningstilbud innen logistikk, sier Hoff. Høyere yrkesfaglig utdanning som kobler teori og praksis. Slik utdanner vi mellomledere av “voksne folk” som jobber med flyt, vekst og kostnadsreduksjoner.

Synlighet

Hun opplever behovet for logistikkompetanse på lik linje med NTNU.

- Studentene som går logistikk hos oss er ofte allerede i jobb. De ønsker kompetansepåfyll og utvikle ferdigheter for nye oppgaver i bedriften. Felles har vi en jobb å gjøre med å markedsføre mulighetene som ligger hos oss og miljøet på Gjøvik, sier Hoff.

For å lykkes er hun klar på at et godt samarbeid med NTNU og arbeidslivet er sentralt, det samme med lærere som selv har erfaring fra næringslivet.

- Samarbeidet vi har ønsker vi å utvikle, sier Hoff.

Korsen og Hoff er klare på at de to utdanningsinstitusjonene komplementerer hverandre, og slik sett utdanner roller i bedriften som utfyller hverandre godt. Der hvor NTNU har en mer teoretisk tilnærming, har studentene ved Fagskolen Innlandet realkompetanse og fagbrev.

- For å ta en nasjonal posisjon er det fortsatt en vei å gå, men det er en vei det er verdt å gå, er Korsen og Hoff samstemte i.

Framtida

Holmestad roser samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og sier at de har hatt stort utbytte av å jobbe tett med dem.

Et tett samarbeid blir også avgjørende i tiden som kommer, for det er ingen tvil om at kompetansebehovet innen logistikk vil vedvare.

- Vi er spent på hva slags mannskap og hvilke stillinger vi må prioritere i fremtiden. Vi ser et økende behov for teknologikompetanse og at det blir stadig viktigere inn i logistikkyrket, for ikke å snakke om bærekraft, sier Holmestad og legger til:

- Stikkordet er at vi hele veien vil trenge mer kompetanse og kunnskap om bærekraftige løsninger.

Som en kickstart på veien videre håper han og resten av arrangørene på stor oppslutning omkring frokostseminaret 26. oktober.

- Vi håper de som studerer og tenker på en jobb innen logistikk kommer, samt de som allerede har en rolle innen logistikk og jobber med det kommer. Det er en fin mulighet til å bli kjent, bygge nettverk og få inspirerende påfyll, sier Holmestad.