Hopp til hovedinnhold

Klart for nyutviklet utdanning innen frukt og bær

I samarbeid med Telemark og Vestland fylkeskommune er Fagskolen Innlandet klar med utdanning til frukt, bær, sider og most-bransjen.

NASJONALT: Prosjektleder Tonje Bergh håper utdanningen vekker interesse hos folk over hele landet da dette er et nasjonalt tilbud.

Norsk frukt- og bærproduksjon er inne i en viktig utviklingsfase, og lokal og bærekraftig produksjon er med på å øke mulighetene for produsentene rundt omkring i landet.

Skal man lykkes med videre vekst er kunnskap særdeles viktig. Dette er hva den nye utdanningen sikter mot å hjelpe til med.

– Utdanningen skal sikre kompetanse innen produktutvikling, kvalitet, økonomi, emballering og kjedekunnskap, sier prosjektleder Tonje Bergh.

Hun er godt fornøyd med utdanningen som nå er satt sammen.

– Det har vært viktig for oss som har jobbet med utviklingen at dette skal være relevant for den enkelte student, derfor er det lagt opp til valgbar fordypning, sier Bergh.

Utdanningen

De tre valgene er fruktdyrking, bærdyrking og most- og sider-produksjon.

– Målet er at utdanningen skal styrke kunnskapen om produksjon, foredling, økonomi, kvalitet og omsetning av frukt, bær, most og sider, gjennom hele verdikjeden, sier Bergh.

Undervisningen blir en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Som student vil du også få muligheten til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Alt innholdet er utviklet i tett samarbeid med aktuelle næringsorganisasjoner, fagpersoner og produsenter.

– Dette er gjort for å sikre relevans og nærhet til bransjens behov, sier Bergh.

Målgruppen

Studiet retter seg mot både nye og eksisterende frukt-, bær- og most-/sider-produsenter, fagarbeidere i produksjonene, elever fra videregående skole, lærere og ansatte i ledende stillinger i næringa, samt ansatte i kjeder/butikk, kategoriansvarlig og grossist.

– Utdanningen gir totalt 60 studiepoeng og foregår nettbasert med samlinger. Samlingene vil være på Søve i Telemark og Hjeltnes i Vestland fylke, sier Bergh.

Utdanningen er lagt opp slik at den fint skal kunne kombineres med jobb og privatliv.

– Vi håper å få med interesserte fra hele landet, dette er et nasjonalt tilbud, sier Bergh og legger til:

– Dette er for en stor næring som man fra øverste hold i landet har uttalt at det skal satses på. Da må kompetansen og kunnskapen heves gjennom utdanninger som denne vi nå har utviklet.

Søknadsfrist for utdanningen er 8.september.