Hopp til hovedinnhold

Knallsterke søkertall: – Vi er veldig godt fornøyde

Rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid, er fornøyd med veksten i antall søkere.

ØKNING: Rektor Gard Tekrø Rolid kunne glede seg over kraftig økning i søkertall til Fagskolen Innlandet. Foto: Henning Raae

Fredag 26.april ble årets søkertall offentliggjort. Tallene for fagskolene i Norge er gode, tallene for Fagskolen Innlandet er kruttsterke.

– Dette er en jubeldag for oss. Vi er veldig godt fornøyde, og det har vi all grunn til å være, sier Rolid.

På landsbasis har antallet søkere til fagskolene økt med 17 prosent. Det tilsvarer 2300 flere søkere enn i fjor, totalt 15 742 stykker har søkt seg til fagskolene i 2024.

For Fagskolen Innlandet er veksten enda sterkere enn gjennomsnittet.

– Vi har 1678 søkere som har oss som sitt førstevalg. Dette er en økning på 45,1 prosent fra fjoråret, sier Rolid.

Driverne

Rolid er naturligvis godt fornøyd med veksten.

– Tallene er veldig gode. Vi ser at de store driverne hos oss er helsefag, IT, tekniske fag og økonomi og ledelse, sier Rolid.

– Hva ligger bak den store veksten i antall søkere?

– Det er en kombinasjon av flere ting. Vi ser at vi har truffet svært godt med utviklingen av noen studier, i tillegg har vi styrket kommunikasjonen av hva vi holder på med og tilbyr, sier Rolid og legger til:

– Målrettet markedsføring har ført frem, i tillegg gjøres det daglig en god jobb for å sørge for kvaliteten i de ulike utdanningene vi tilbyr.

– En viktig rolle

Rolid er også klar på at tallene gjenspeiler behovet for kompetanse ute i arbeidsmarkedet.

– Vi kan spille en viktig rolle innen flere fagområder. Vi har utdanninger som kan være med å øke kompetansenivået innen ulike bransjer, sier Rolid.

De gode søkertallene gir skolen også en rekke muligheter.

– Den viktigste er at vi kan fortsette å bringe utdanningene våre ut til mange personer. Spesielt i Innlandet, men også utover fylkesgrensene, sier Rolid.

Antallet søkere byr også på et utfordringer.

– Vi har ikke plass til alle som har søkt. Det er å anse som et luksusproblem. Det har vi får fylt opp mange klasser gir oss en trygghet til å fortsette jobben med å utvikle utdanningene våre, sier Rolid.

Styrket posisjonen

Av de offentlige fagskolene er det kun Fagskolen Viken som har flere førstevalgs-søkere enn Fagskolen Innlandet med sine 1810 søkere.

– Vi er ikke langt bak, så det må være lov å si seg imponert over søkertallene vi har prestert her i år, sier Rolid.

Nå er han opptatt av at disse tallene skal bevares.

– Vi må jobbe for å konsolidere denne posisjonen vi nå har. Tallene vi har nå i år er tall vi også ville være godt fornøyd med flere år frem i tid, sier Rolid.

Men det er ikke snakk om å hvile, utviklingen skal fortsette.

– Vi har vokst mye og vi har vokst raskt i takt med endringene som har skjedd i utdanningssektoren. Vi leverer mer fleksible- og desentraliserte utdanninger, dette skal vi fortsette å utvikle, sier Rolid.