Hopp til hovedinnhold

Kobling av studenter og arbeidsliv

Fagskolen Innlandet har som mål å tilby praktiske og relevante utdanninger til sine studenter, og en viktig del er samarbeidet med arbeidslivet. Gjennom tett kontakt med bedrifter sikrer skolen at studentene får best mulig opplæring, og er godt forberedt for arbeidslivet etter endt utdanning.

Læringsfabrikken i Raufoss Industripark er et eksempel på det tette samarbeidet mellom arbeidsliv og skole. Med avansert teknisk utstyr, roboter og undervisningsrom er dette både et effektivt lærested og en unik møteplass.
Læringsfabrikken i Raufoss Industripark er et eksempel på det tette samarbeidet mellom arbeidsliv og skole. Med avansert teknisk utstyr, roboter og undervisningsrom er dette både et effektivt lærested og en unik møteplass. Foto: Tom A. Kolstad

Arbeidslivets skole

Skolen har søkelys på praksisnære utdanninger, og studentene får mulighet til å jobbe med relevante prosjekt og oppgaver under studietiden. Gjennom å benytte egen erfaring og eget arbeidssted som praktisk case i utdanningsløpet, eller oppgaver basert på behov hos samarbeidsbedrifter, får studentene en unik mulighet til å lære gjennom egen erfaring, og derigjennom god forståelse for hvordan teori og praksis faktisk henger sammen.

Samarbeidet gir Fagskolen Innlandet mulighet til å tilpasse utdanningene til de behovene som finnes i arbeidslivet. Skolen lytter til bedriftenes ønsker og krav, og tilpasser lange og kortere utdanninger deretter. Slik sikres studentenes relevans, og at de er godt forberedt til å møte utfordringene i jobb.

Modulutdanninger

Korte og spissede moduler er forholdsvis nytt. Et studietilbud konstruert for å gi rask kompetanseheving, tilpasset studentens bakgrunn og ambisjonsnivå. Her dekkes behovet for etter- eller videreutdanning, kompetansepåfyll og arbeidsoppgaver som krever helt ny kompetanse.

Fagskolen Innlandet satser på modulutdanninger og tilbyr en rekke utdanninger innenfor teknologifag, logistikk, helse, landbruk, økonomi og ledelse.

Fordi utviklingen går raskt, skiller modulutdanninger seg fra hel- og deltidsutdanninger. Med perspektivet om læring gjennom hele livet, er terskelen lav for å komme i gang. Moduler hever studentenes kompetansenivå innenfor konkrete fagfelt, med skreddersydde studier som gir nøyaktig de ferdighetene som kreves, og som kan anvendes i arbeidslivet umiddelbart.

Samarbeidet er nøkkelen

Fagskolen Innlandet skal sikre at studentene får en relevant og praktisk utdanning, og her er samarbeidet med arbeidslivet nøkkelen. Slik får studentene best mulig læring, og de er godt forberedt etter endt utdanning.