Hopp til hovedinnhold

Kompetanseheving for fagarbeideren i mekanisk industri

Jobber du med produksjon? Vil du bli bedre i å bruke tekniske tegninger og digitale kommunikasjonsverktøy? Da kan Fagskolen Innlandet være stedet for deg. Tar du kortutdanningen/modulen Tegningslære, kan du stå i jobb og øke din formelle kompetanse samtidig.

Tekniske tegninger er essensielt for godt samspill internt i bedrifter og eksternt, for eksempel mellom design/konstruksjon og produksjon.
Tekniske tegninger er essensielt for godt samspill internt i bedrifter og eksternt, for eksempel mellom design/konstruksjon og produksjon. Foto: Tom A. Kolstad

I dagens industri med masseproduksjon og automatiserte produksjonslinjer, er vi avhengig av entydig kommunikasjon av komponenters form, dimensjoner og presisjon. Vi må dokumentere produkters egenskaper og utforming, og dette skjer i stor grad i form av tekniske 2D- og 3D-tegninger. Tekniske tegninger gjør det mulig å sikre jevn produktkvalitet og repeterbarhet. Tegninger er også essensielt for godt samspill internt i bedrifter og eksternt, for eksempel mellom design/konstruksjon og produksjon.

Slik foregår utdanningen

Åtte uker nettstudier, med både digitale og fysiske samlinger: Slik er rammene for modulen Tegningslære. Regjeringen og våre utdanningsmyndigheter har sett hvor viktig det er å øke kompetansen hos fagutdannede, og korte, praktisk rettede utdanninger er en viktig del av denne satsingen. Tar du modulen «Tegningslære» på Fagskolen Innlandet, kan du stå i jobb og utdanne deg samtidig.

Stort behov for fagfolk med kompetanse i tegningslære

Tegningslære er et fagområde som alltid har vært svært viktig; det brukes i nærmest alle industrisammenhenger. Dette skaper et behov for kompetanse hos fagfolkene som skal behandle, lese og bruke tekniske tegninger. Regler og prinsipper formulert i ISO-standardene kan ofte være komplisert å sette seg inn i. Dette gjelder spesielt når man kommer opp på mer kompliserte prinsipper som geometriske spesifikasjoner.

Et fag i stadig utvikling

Det å bli god i å lese tegninger krever god oversikt og trening, nettopp dette kan du få gjennom denne modulen. Faget tegningslære er også under stadig utvikling. I de siste tiårene har det kommet nye verktøy for å behandle, lese og lage tekniske tegninger. Det som en gang var fysisk, er i dag i fullstendig digitalt. I dag kan hvem som helst raskt behandle og lage riktige tegninger hjelp av dataprogrammer. En kan også enkelt se på 3D tegninger med nærmest alle PC’er, noe som kan være svært nyttig i samspill mellom for eksempel designer/konstruktør og de som faktisk skal produsere delen.

Arbeidslivets skole

Fagskolen Innlandet er arbeidslivets skole og har fått med seg lokale samarbeidspartnere på laget. Bedriftene Øveraasen, basert på Gjøvik, har gjennom flere år utviklet seg til en stor leverandør av snøryddingsmaskiner til flyplasser, veier og jernbane. IDT driver både med produksjon av aluminiumsprofiler og bygging av automasjonslinjer for fabrikker. Tekniske tegninger er et helt essensielt verktøy hos disse bedriftene, og de har deltatt i utformingen av modulen. Studentene vil få besøke bedrifter, i tillegg til at de skal jobbe med en praktisk prosjektoppgave.

Modulen Tegningslære starter i uke 2 (10. januar) og avsluttes med eksamen etter åtte uker. Søknadsfrist er 16. desember. Hvis du ønsker det, kan modulen inngå som en byggestein i fagskoleutdanningen «Industriell produksjon i praksis».