Hopp til hovedinnhold

Kvalitetsløft: Fagskolen Innlandet får 6,5 millioner

Lars-Ludvig Røed

|

Fagskolen Innlandet får 6,5 millioner kroner ekstra fra Regjeringen til nye utdanningstilbud, nytt utstyr og styrking av digital og pedagogisk kompetanse.

Foto: Tom A. Kolstad

- Jeg tror nesten ikke vi har fått så mye noen gang tidligere, sier en fornøyd rektor Gard Tekrø Rolid. Han kan i hvert fall fastslå at skolen hans er «på pallen» blant de i alt 20 fagskolene som nå får ekstra utviklingsmidler . I alt deler Regjeringen i denne runden ut 51 millioner kroner.

- Ved å ha oppdatert utstyr og kompetanse kan fagskolene i større grad tilby de utdanningene som arbeidslivet trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe om bevilgningen.

Fem prosjekter

Fagskolen Innlandet har fått penger til fem prosjekter: Cybermoduler, Dialogsimulator VR, IT-sikkerhetslab, Fremtidens helsefagarbeider og Innovasjonslab. Dem samlede støtten er på 6.522.000 kroner.

- Vi har fått god uttelling på søknadene våre. Vi hadde levert enda flere søknader om utviklingsmidler, og disse kan vi videreutvikle og håpe på i en senere tildelingsrunde. Vi kan også forsøke å få noen av dem realisert delvis eller helt gjennom egne midler eller andre prosjektmidler, sier rektor Gard Tekrø Rolid.

God spredning

Kunnskapsdepartementet peker på at det er en god spredning i fagområdene som nå får støtte, men samlet sett tildeles det mest penger til prosjekter innen helse- og velferdsfag og tekniske fag. Det er også gitt støtte til nye utdanninger, og Fagskolen Innlandets satsing på cybersikkerhet fremheves som en av disse.

Midlene skal også brukes til digital teknologi for bedre læring og digital kompetanseheving for de ansatte. Det innebærer tiltak for å styrke de fagansattes og fagskolenes nettpedagogiske kompetanse – noe som skal komme studentene til gode.

Et løft

En fornøyd rektor Gard Tekrø Rolid peker på at det ligger mye og godt arbeid bak søknadene fra fagskolen Innlandet:

- Gratulerer til alle sammen! Dette blir et bra løft for hele skolen.