Hopp til hovedinnhold

Lansering av Norwegian Cluster for Cyber Security

Fagskolen Innlandet var til stede da Norges første næringsklynge innen cybersikkerhet ble markert i forbindelse med Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer 29.-31. august. Klyngen med navnet The Norwegian Cluster for Cyber Security ledes av Digital Innlandet, og Fagskolen Innlandet er med som en av partnerne.

Rundt 60 representanter fra deltagere i klyngen og viktige støttespillere deltok på lanseringen.
Rundt 60 representanter fra deltagere i klyngen og viktige støttespillere deltok på lanseringen. Foto: Digital Innlandet

Klyngens ambisjon er å være en nordisk hot spot for utvikling av kunnskap, kompetanse og kommersielle løsninger innenfor cybersikkerhet. Verdiskaping, innovasjon og kunnskapsutvikling er klyngens hovedfokus, og miljøet inngår i relevante nasjonale og internasjonale partnerskap som sikrer vekst og utvikling.

Tett på næringslivet

Ett av innsatsområdene til klyngen er kompetanseutvikling, og her kan Fagskolen Innlandet spille en viktig rolle. Sammen med NTNU kan vi være med å utvikle studier, videre- og etterutdanninger som møter det voksende behovet for kompetanse innen IT og IT-sikkerhet.

Med deltagelse i klyngen kommer vi tett på næringslivet og deres behov, og får være med på de viktige arenaene hvor relevante temaer diskuteres.

Oppmerksomheten om fagskoleutdanning er økende

Johan Bjørseth og Maths Austeng representerte fagskolen under lanseringsfesten tirsdag kveld. Etter taler og appeller var det god tid til mingling, og å knytte kontakter med de rundt 60 oppmøtte. – Vi er heldige som har blitt invitert i dette samarbeidet. Fagskolen stiller med arbeidstimer, og får til gjengjeld tilgang til kompetanse og kursing via klyngen, forteller Johan.

– Vi håper å få inn gjesteforelesere på våre utdanninger på IT Drift, som kan forelese både på det operative og strategiske plan. Miljøet på Gjøvik er det beste miljøet i landet, sammen med Cyberforsvaret på Lillehammer. Tidligere var det opp til skolen å ta kontakt med bedrifter for at de skulle komme på besøk til oss. Nå kommer forespørslene til oss, fortsetter han. – Mye av årsaken til den store interessen er at de har oppdaget fagskoleingeniør-utdanningen, og ser hvor aktuell og praktisk rettet den er. Praktisk erfaring blir mer og mer viktig, avslutter Johan.