Hopp til hovedinnhold

Modulutdanninger ved Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet satser på utvikling av en rekke modulutdanninger innen teknologi- og logistikkfagene.

MODULER: En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer. Utdanningen tar vanligvis åtte uker.
MODULER: En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer. Utdanningen tar vanligvis åtte uker. Foto: Tom Kolstad

En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer.

Utdanningen er vanligvis på åtte uker, den er nettbasert og har i tillegg fysiske og digitale samlinger for studenter og lærere. Undervisningen er utformet med tanke på at studiene kan kombineres med jobb.

Fordi modulene er en ny utdanningsform som stadig utvikles, vil tilbudet øke i årene som kommer. De fleste moduler vil være byggesteiner i et fullt fagskolestudium. Du kan altså velge om du vil ta én modul eller flere. Hver modul tilsvarer 5 eller 10 studiepoeng, mens et fullt fagskolestudium (to år på heltid eller fire år på deltid) består av 120 studiepoeng.

Satsingen på moduler er et samarbeid mellom norske utdanningsmyndigheter og partene i arbeidslivet. Undervisningen skjer i regi av fagskolene, og disse videreutdanningstilbudene kalles også Industrifagskolen – rettet inn mot fagarbeidere på industrirelaterte fagområder. Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften.

Modulutdanningene er gratis.