Hopp til hovedinnhold

En mulighet for høyere fagskolegrad for helsefagarbeidere

Henning Raae Fosslien

|

Fagskolen Innlandet lanserer utdanningen Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid 15. februar.

KLARE: Lærerne Grethe Brendløkken Nilsen og Anne Marte Pettersbakken er sammen med avdelingsleder Line Narvesen Jørgentvedt klare til å presentere den nye utdanningen. Foto: Henning Raae

Prosjektet Fremtidens Helsefagarbeider er et initiativ som i utgangspunktet kom fra KS Innlandet. Bakgrunnen er den «dystre» fremtidsutsikten for tilgang på helsepersonell og utviklingen vi ser i demografien, spesielt i Innlandet.

– Skal vi løse de utfordringene vi står overfor, er vi nødt til å gi helsefagarbeiderne en mulighet og en kompetanseutvikling for å i større grad imøtekomme nye oppgaver, sier assisterende rektor og avdelingsleder helsefag ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt.

Sykepleierne er sterkt presset i sin arbeidshverdag. Derfor ønsket vi å heve den somatiske og kliniske kompetansen hos helsefagarbeiderne, slik at de er i posisjon til å ta nye oppgaver.

Initiativet fra KS kom i 2022, og Fagskolen Innlandet tok utfordringen og startet arbeidet. I februar 2023 kom Helsepersonellkommisjonen med sin rapport Tid for handling som understreket behovet for økt kompetanse til helsefagarbeiderne, og i april 2023 fikk fagskolen prosjektmidler og kunne øke innsatsen i prosjektet.

Lansering

Nå er Fagskolen Innlandet klar til å lansere resultatet av prosjektarbeidet de siste årene.

– 15. februar presenterer vi utdanningen Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid. Dette er en høyere fagskolegrad, et helt nytt tilbud til helsefagarbeidere i Norge, sier Jørgentvedt.

For å kunne søke seg inn på den nye utdanningen må man ha en fagskolegrad innen helse fra tidligere. Det innebærer at man fra før har tatt en videreutdanning på 60 studiepoeng etter at man tok fagbrev.

Testet

Studiet består av seks emner, i tillegg til hospitering og hovedprosjekt. Emnene er:

 • Anatomi, fysiologi og sykdomslære
 • Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse
 • Medisinske prosedyrer
 • Medikamenthåndtering, dokumentasjon og hjemmeoppfølging
 • Instruktør- og veiledningskompetanse

Innholdet i spesialiseringen er testet ved at det er gjennomført pilotmoduler for å kvalitetssikre innholdet.

– Dette har vært viktig arbeid for å finjustere den høyere fagskolegraden, sier Jørgentvedt.

Hun er opptatt av at om det er noen som synes dette høres spennende ut, men ikke har en fagskolegrad fra tidligere. Da finnes det også mange muligheter.

– Da har du alternativet med å begynne på andre studier innen helsefag ved Fagskolen Innlandet. Vi har et bredt tilbud av utdanninger som gir 60 studiepoeng, og dermed fagskolegrad. Disse vil sette deg i posisjon til å kunne ta spesialisering senere, sier Jørgentvedt.

 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse
 • Demens og alderspsykiatri
 • Rehabilitering og hverdagsmestring
 • Klinisk helsefagarbeid
 • Målrettet miljøarbeid
 • Barsel og barnepleie
 • Palliasjon

Alle disse gir 60 studiepoeng og dermed en fagskolegrad. Inngangen til disse er fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, portør, ambulansefagarbeider og helsesekretær. Til studiene Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming og Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, er også fagbrev innenfor oppvekstfag kvalifiserende.

Felles for alle studiene er at de går over to år på deltid. Spesialiseringen er samlingsbasert med nettundervisning. Vi har også andre gjennomføringsmodeller på deltid. Se nettsiden til Fagskolen Innlandet for mer detaljert informasjon.

– De nye utdanningene kan se litt like ut i utgangspunktet, men i spesialiseringen avslutter man utdanningen med et hovedprosjekt, sier Jørgentvedt.