Hopp til hovedinnhold

Ny studieplan for landbruksutdanning: – Styrket studieplanen

Utdanningen Økologisk landbruk ved Fagskolen Innlandet har blitt omarbeidet og styrket.

KLAR: Faglig leder på Landbruk ved Fagskolen Innlandet, Marit Ruud Skolseg, sier de er klare med ny studieplan for økologisk landbruk. Foto: Tom A. Kolstad

Studieplanen for Økologisk landbruk hadde ikke vært aktiv på noen år. Nå har den fått et skikkelig løft.

Gjennom nasjonale tilretteleggingsmidler fra Landbruksdirektoratet har Fagskolen Innlandet fått midler til å lage en ny studieplan.

– Vi har jobbet godt. Vi har omarbeidet og styrket den studieplanen som var, sier faglig leder på Landbruk ved Fagskolen Innlandet, Marit Ruud Skolseg.

De tildelte midlene har gått inn i et treårig prosjekt for å løfte satsingen på økologisk landbruk.

– Nå er vi klare og sikter mot oppstart fra høsten 2024, sier Skolseg.

Utdanningen

Studiet er nettbasert med samlinger over ett år og gir 30 studiepoeng. Studiested er Gjøvik, men det er også lagt opp til reising for å komme tettere på produksjon.

– Studiet er bygget opp rundt tre moduler. Disse er næringsutvikling og verdiskapning i økologisk landbruk, jord- og plantekultur og husdyrproduksjon, sier Skolseg og fortsetter:

– Vi vil gå tett inn og se nærmere på ulike driftsmåter som henger tett sammen med å drive økologisk landbruk.

Norsk Landbruksrådgivning er en av samarbeidspartnerne omkring gjennomføringen.

Etterspurt kompetanse

Økologiske produkter er etterspurt, og det er også en del av Regjeringens mål å være med å stimulere til mer produksjon. Dette er også bakgrunnen for tildelingen av midler til prosjektet.

– Det er et ønske å heve produksjonen, og skal vi lykkes med det er vi nødt til å heve kompetansen, sier Skolseg og fortsetter:

– Etterspørselen er stor, det er et godt marked. Økologisk landbruk vil trenge importerte innsatsfaktorer framover, men vi kan forsyne det norske markedet med økologiske varer ved større produksjon.

Fagskolen Innlandet tilbyr også en rekke andre studier innenfor landbruk:

Veiplanlegger i skogbruket, Potetproduksjon og økonomi, Planteproduksjon og driftsledelse, Grønn teknologi og presisjon, Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket og Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet.