Hopp til hovedinnhold

Nyvinning innen teknisk sikkerhet

Frode Iversen

|

Fagskolen Innlandet og Caverion samarbeider om unik modul innen adgangskontroll.

Studenter fra Caverion får undervisning på fagskolen
Caverion ønsker å gi de ansatte muligheten til å heve kompetansenivået innen såkalte «smarte fag», og målet er større breddekunnskap for å kunne utføre flere arbeidsoppgaver på tvers av fagdisipliner, samt at de ansatte kan stå lenger i jobb.

Sikkerhetskravene skjerpes stadig og Fagskolen Innlandet har sammen med Caverion, lansert en modul innen adgangskontroll og teknisk sikkerhet i bygg. Et internt kompetanseløp i Caverion bestående av teknisk sikkerhet i bygg, byggautomatisering, ventilasjonsteknikk og inneklima, samt grunnleggende energirådgivning.

Slik ønsker Caverion å gi de ansatte muligheten til å heve kompetansenivået innen såkalte «smarte fag», og målet er større breddekunnskap for å kunne utføre flere arbeidsoppgaver på tvers av fagdisipliner, samt at de ansatte kan stå lenger i jobb.

Med 2 400 medarbeidere har selskapet fageksperter innenfor alle tekniske fag, være seg nybygg, rehabilitering, serviceoppdrag eller drift av eksisterende bygg.

Strategisk kompetanseheving

Hanne Toverud er HR Business partner i Caverion, og klar på at medarbeiderne skal få utvikle seg. Kompetanse som skal gi trygghet i å gi kunden faglige råd som skaper merverdi

- Teknologien vi installerer, drifter og vedlikeholder blir i økende grad mer kompleks. Det krever bedre samhandling på tvers av fag, og økt bredde i kompetansen til folka våre. Våre medarbeidere skal bidra til å levere løsninger som bidrar positivt i samfunnet.

Enestående modulprogram

Studiet er finansiert av Caverion og er i første omgang kun åpent for deres ansatte. Fire moduler med totalt 20 studiepoeng ved fullgått løp.

Denne modulen er utviklet for å gi kunnskap om adgangskontroll, videoovervåkning og de tekniske aspektene, samt gjeldende normer og juridisk rammeverk. Slik skal de ansatte kunne holde tritt med bransjeutviklingen.

Samarbeid

Med en erkjennelse av mangel på kompetanse innen teknisk sikkerhet, initierte Caverion et partnerskap med Fagskolen Innlandet. Sammen har de utviklet opplegget som kombinerer teori og praksis, hvor Caverion selv, sammen med bla. Nelfo står for faglig kompetanse, mens sistnevnte bidrar med pedagogisk opplegg og undervisningsøkter innen nettverk og cybersikkehet.

- Caverion har fått god støtte og oppfølging fra Fagskolen Innlandet, og dialogen mellom skole og våre fagpersoner har vært avgjørende for å få på plass et godt faglig innhold, sier Toverud

Felles mulighetsrom

En workshop avdekket mulighetsrommet. Fagskolen har spilt en nøkkelrolle i å utvikle strukturen for modulene, og har tilrettelagt for balansen mellom studieøkter, tid og overgang mellom teori og praksis. Caverion har hentet inn kvalifiserte instruktører for å sikre at undervisningen holder høy faglig standard, samt investeringer i nødvendig labutstyr.

For å sikre et robust grunnlag for studentene, er det lagt vekt på å forstå de komplekse og essensielle baksystemene, men også om hvordan de implementeres i praktiske omgivelser.

Første gjennomkjøring

Caverion har oppfordret ansatte til å søke på programmet og 12 studenter er i gang.

Flere samlinger er planlagt og interessen vokser. I fremtiden vil modulen også tilbys eksterne studenter som ønsker et dypdykk i teknisk sikkerhet, og som er klare for å ta en aktiv rolle i fremtidens bygg.

Terje Frogn Albreksten
Terje Frogn Albreksten

Terje Frogn Albrektsen er en av de som er i gang med studiet.

- Jeg nærmer meg 60 år og har akkurat byttet fra IKT til sikkerhet. Jeg er nødt til å oppdatere meg for å kunne jobbe selvstendig. Kundene krever at vi har denne kunnskapen og da er det bare å kaste seg i det. Vel intens oppstart, men har vært helt utmerket for min del.