Hopp til hovedinnhold

Presenterte Studiebarometeret for første gang på Gjøvik

Henning Raae Fosslien

|

Fagskolen Innlandet av de fremste i klassen når det gjelder deltakelse i den nasjonale undersøkelsen.

Fagskolen Innlandet var vertskap da NOKUT lanserte Studiebarometeret 28. september.
Fagskolen Innlandet var vertskap da NOKUT lanserte Studiebarometeret 28. september. Foto: Henning Raae Fosslien.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) valgte i år for første gang å legge lanseringen av årets Studiebarometer for fagskolestudenter utenfor egne lokaler i hovedstaden.

Valget deres falt på Fagskolen Innlandet på bakgrunn av blant annet skolens arbeid med å sørge for høy deltakelse blant studentene våre på undersøkelsen.

Undersøkelsen ble gjennomført i april og mai i år. Det er den sjette gangen at NOKUT gjennomfører en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

22 883 fagskolestudenter ble spurt og 9158 svarte på undersøkelsen. Tallene betyr at svarprosenten totalt endte omkring på 40 prosent, for FI var tallet nærmere 70 prosent. Nesten dobbelt av gjennomsnittet.

Mange møtte opp da NOKUT presenterte funnene i Studiebarometeret. I tillegg var det vel 100 stykker som fulgte sendingen digitalt.
Mange møtte opp da NOKUT presenterte funnene i Studiebarometeret. I tillegg var det vel 100 stykker som fulgte sendingen digitalt. Foto: Henning Raae Fosslien

Fokus

Under pandemien opplevde man en nedgang i hvordan fagskolestudentene hadde opplevd kvaliteten på utdanningen. Det var derfor knyttet spenning til om hvordan dette hadde utviklet seg.

Svaret på det var positivt. Tilfredsheten blant fagskolestudentene er tilbake der hvor den var før pandemien.

7 av 10 sier de er fornøyde med studiet sitt, mens kun 1 av 10 sier det motsatte.

Et område som ble trukket frem som bekymringsverdig i undersøkelsen var at hver tredje fagskolestudent sier at de aldri har opplevd at arbeidslivet bidrar inn i utdanningen.

Disse tallene overrasket og skal nærmere analyseres, da tett samarbeid med arbeidslivet er høyt prioritert for fagskolene.

Programmet

Under lanseringen å Gjøvik presenterte Kristoffer Freland Øygarden fra NOKUT hovedfunnene i barometeret. Han er også en av forfatterne bak rapporten fra årets barometer.

Kristoffer Freland Øygarden fra NOKUT presenterte hovedfunnene i barometeret.
Kristoffer Freland Øygarden fra NOKUT presenterte hovedfunnene i barometeret. Foto: Henning Raae Fosslien

Morten Arnesen, rådgiver på FI, presenterte skolens arbeid med å få studentene til å gjennomføre undersøkelsen, samt presiserte viktigheten av deltakelse da resultatene er avgjørende for det videre forbedringsarbeidet for skolen.

Morten Arnesen fra FI fortalte om hvordan skolen jobber med barometeret.
Morten Arnesen fra FI fortalte om hvordan skolen jobber med barometeret. Foto: Henning Raae Fosslien

Line Narvesen Jørgentvedt, assisterende rektor og avdelingsleder helsefag ved FI, var med i en samtale med tidligere student Ida Stensli, lærer Dorte Ørud Grindvoll og Lene Fossbråten representant fra USHT Innlandet (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester).

Sammen snakket de om sin opplevelse av arbeidslivets bidrag i undervisningen og samarbeidet mellom skole, student og arbeidsliv.

Relevant praksis

Stensli som har studert helsefag ved FI var godt fornøyd med måten arbeidslivet ble koplet på utdanningen.

- Jeg husker spesielt et besøk vi var med på i Oslo. Vi var på et mottakssenter for rus- og psykiatri. Der fikk vi møte ansatte med bred kompetanse og erfaring fra begge sider. Vedkommende hadde selv vært misbruker, men var nå på jobb for å hjelpe andre med problemer lik de vedkommende selv hadde hatt, sier Stensli.

Hun trakk også frem praksisperioden under utdanningen som svært viktig.

- Jeg har tatt med meg mye av den erfaringen inn i arbeidslivet i etterkant av studiet, sier Stensli.

Jørgentvedt og Stensli understreket viktigheten av nettverk. De var begge opptatt av at både de ansattes og studentenes nettverk og erfaring fra arbeidslivet må benyttes inn i utdanningen.

Fossbråten understøttet dette og ga samtidig Fagskolen Innlandet skryt for samarbeidet USHT har med dem.

Panelsamtale med fra v. Lene Fossbråten representant fra USHT Innlandet, lærer Dorte Ørud Grindvoll, tidligere student Ida Stensli og Line Narvesen Jørgentvedt, assisterende rektor og avdelingsleder helsefag ved FI.
Panelsamtale med fra v. Lene Fossbråten representant fra USHT Innlandet, lærer Dorte Ørud Grindvoll, tidligere student Ida Stensli og Line Narvesen Jørgentvedt, assisterende rektor og avdelingsleder helsefag ved FI. Foto: Henning Raae Fosslien

- Ekstremt viktig

Lanseringen ble avrundet med en panelsamtale med Thea Tuset, leder i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet og Kristin Vinje, direktør i NOKUT.

Sammen oppsummerte de lanseringen og resultatene som var kommet, samt satte fokus på viktigheten av å styrke og motivere studentenes engasjement.

Tuset var klar på at det må tas på alvor at 30 prosent av fagskolestudentene ikke er helt fornøyd med utdanningen. Rolid tok til ordet for hvor viktig deltakelse i undersøkelsen er for skolen og hvor viktig det er for det videre arbeidet deres med å styrke utdanningstilbudet til studentene.

- Dette er ekstremt viktig for oss, resultatene og funnene her tas rett med inn i arbeidet med å treffe tiltak i tråd med vår nylig vedtatte strategi, sier Rolid.

Vinje takket for at NOKUT fikk komme til Fagskolen Innlandet for lansering og roste arbeidet skolen gjør med å ta undersøkelsen på alvor.

- Det sørger for at undersøkelsen inneholder verdifulle og robuste tall inn i det videre arbeidet, sier Vinje.

Avsluttende panelsamtale med fra v. Kristin Vinje, direktør i NOKUT, Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet og Thea Tuset, leder i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter.
Avsluttende panelsamtale med fra v. Kristin Vinje, direktør i NOKUT, Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet og Thea Tuset, leder i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter. Foto: Henning Raae Fosslien