Hopp til hovedinnhold

Ruth og Paulina fant hverandre gjennom et blogginnlegg: Nå utvikler de ny utdanning sammen

Utviklingen av «Logistikk i helseforetak» fortsetter. Første pilot er snart gjennomført, nå planlegges veien videre.

SAMARBEID: Paulina Wedde og Ruth Laeskogen Hoff samarbeider om utviklingen av utdanningen innen logistikk i helseforetak. Foto: Henning Raae

Utviklingen av modulen har bakgrunn i utfordringer Paulina Wedde møtte på i sin arbeidshverdag. Hun jobber som avdelingsleder for innkjøp og logistikk hos Oslo sykehusservice (OSS).

Men et økt fokus på logistikk ble det klart for henne at faget måtte prioriteres mer enn tidligere.

– Helse-Norge må forbedre logistikken om man skal evne å løse personal- og økonomiske utfordringer. Dette har blitt tydeligere og tydeligere, spesielt gjennom Helsepersonellkonvensjonen som ble presentert i 2021, sier Wedde.

Antall hende på jobb opp mot oppgaver helsepersonell skal utføre går ikke opp lenger. Derfor er arbeid med oppgavedeling sentralt.

– Vi må sørge for rett person på rett plass i mye større grad. Skal vi lykkes med det, må logistikk som fag få en større status ute i helseforetakene, sier Wedde.

Blogginnlegg

Wedde skrev et blogginnlegg om utfordringene hun sto i sin jobbhverdag. Dette innlegget ble plukket opp av Ruth Laeskogen Hoff, avdelingsleder industriell teknologi og logistikk ved Fagskolen Innlandet. Dette ble første steget mot utviklingen av utdanningen Logistikk i helseforetak.

– Jeg tenkte at utfordringene Wedde beskrev kunne løses gjennom kompetanseheving som kan avhjelpe sykepleiere så de får jobbet med pasientpleie og ikke som i dag en masse logistikk oppgaver som for eksempel bestilling, lager av forbruksvarer og støtte tjenester. Jeg tenkte også at dette var et spennende prosjekt å ta fatt på, sier Hoff.

I samarbeid med andre sentrale aktører har Hoff og Wedde utviklet tre modulutdanninger som i sum utgjør utdanningen Logistikk i helseforetak.

– Vi har kommet godt i gang og er snart i mål med pilotrunden for alle de tre modulene. Det er tydelig at behovet for mer kompetanse innen logistikk er viktig for helseforetakene, sier Hoff.

Muliggjør oppgavedeling

Denne kompetansen er nødvendig overalt i et helseforetak.

– Vi ser at det er viktig, ikke bare for ikke-klinisk personell, men også hos sykepleierne for eksempel. Har de kompetanse og kunnskap om logistikk, er det lettere for dem å frigjøre seg fra oppgaver som gjør at de kan bedrive mer pasientnært arbeid, sier Wedde.

For det er der mulighetsrommet foreligger.

– Dette er sentralt for å hente ut potensialet hos alle ansatte for å få en bedre flyt i arbeidshverdagen. Kompetansen vil by frem muligheten for nye oppgaver, nye roller og gjennom det en bedre og mer interessant arbeidshverdag, sier Wedde.

– Stort potensiale

Når piloten er i mål, skal den evalueres før man sikter seg inn på ny runde fra høsten 2024.

– Det tar tid å utvikle, men vi ser at det er et stort potensial. Vi må arbeidet godt med å gjøre denne utdanningen mer kjent, og vise frem at dette er et godt tilbud for den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Hoff.

Wedde er også svært positiv. Hun har allerede sett effekten kompetansen har inn i avdelingen hun leder.

– Vi har opprettet en ny stilling på OUS for personer med denne kompetansen. Den heter forsyningsmedarbeider og innebærer bestilling, organisering av varer, velge riktig produkt/utstyr, har oversikt og alt klart til bruk når det trengs. Klassiske logistikkoppgaver, sier Wedde.

Den nye rollen er etterspurt og de sliter med å finne nok folk med riktig kompetanse til å inneha den nye stillingen.

– Dette er veldig i tiden og det er en etterspørsel som øker. Det kommer også stadig nye krav som utløser ytterligere behov for denne kompetansen, sier Wedde.