Hopp til hovedinnhold

Skole og arbeidslivet

En av Fagskolen Innlandet sine styrker er det tette samarbeidet med arbeidslivet. Et samarbeid som inkluderer spisskompetanse og faglig påfyll, via gjesteforelesere og innleide ressurser, som bidrar med oppdatert faglig kompetanse og deltidsstillinger. I kombinasjon med faste lærekrefter med pedagogisk bakgrunn og kunnskap om faget, leveres en praksisnær utdannelse innenfor alle studieretningene.

- Jeg er veileder, ikke rådgiver, sier Tommy A. Lund, lærer på bygg ved Fagskolen Innlandet. Studentene skal jobbe prosjektrelatert, gjerne med tverrfaglige case, og det skal drøftes og reflekteres. Da er veiledning løsningen, ikke det å fortelle - studentene må selv prøve.
- Jeg er veileder, ikke rådgiver, sier Tommy A. Lund, lærer på bygg ved Fagskolen Innlandet. Studentene skal jobbe prosjektrelatert, gjerne med tverrfaglige case, og det skal drøftes og reflekteres. Da er veiledning løsningen, ikke det å fortelle - studentene må selv prøve.

Jeg er veileder, ikke rådgiver

Tommy Alexander Lund er 33 år og utdannet forskalingssnekker. Han tok selv videreutdanning ved Fagskolen Innlandet 2015-17 og jobbet som formann i ØM Fjell på Hamar. Under pandemien ble han lei, søkte og ble lærer ved skolen i 2021.

- Utrolig nok må jeg si, med min bakgrunn, har jeg alltid hatt læreryrket i bakhodet. Det å jobbe med mennesker og å utvikle meg selv, har alltid vært viktig for meg. Jeg har både dysleksi og konsentrasjonsvansker, og i perioder skulka jeg vel mer for å jobbe enn jeg var på skolen, forteller Tommy.

- Etter hvert fant jeg min egen måte å lære på, en praktisk fremgangsmåte som ikke er helt A4. Jeg lærer ved å ta og føle på ting. Kunnskapen jeg har om faget, kan jeg videreføre til folk som er litt i samme situasjon som jeg var i. Denne praksisnære måten å undervise på skiller oss fra det mer tradisjonelle akademiske løpet.

Lund understreker viktigheten av tradisjonelle ingeniørstudier, men poengterer at man trenger både de med teoretisk bakgrunn og de som har en mer praktisk utdanning, noe som fagskole gir.

Enhver må finne sin måte å lære på

I undervisningen bruker Lund egne erfaringer fra skole og arbeidsliv. «Tørt innhold» vinkles gjennom den gode samtalen. Veiledning er løsningen, ikke det å fortelle. Studentene må selv prøve. Det skal jobbes prosjektrelatert, gjerne med tverrfaglige case, og det skal drøftes og reflekteres.

- Jeg er opplært til at man først må prøve. Vi kan tilnærme oss kunnskap og kompetanse på flere ulike måter. Hver enkelt må finne sin måte. Skulle jeg for eksempel lært meg tysk, hadde jeg satt med på en pub i Berlin noen uker. Da skulle det nok blitt noe ut av det, humrer Lund.

Faglig oppdatering

Bygg- og anleggsbransjen er liten, men det er alltid tilgang på kolleger man kan sparre med rundt relevante problemstillinger som er interessante for studentene. Det er viktig å ikke «bare» være lærer, men å opprettholde relasjoner til kolleger i bransjen.

- Det er ikke å komme fra at enkelte områder er tyngre enn andre. Byggesak får det jo ikke akkurat til å kile, men enkelte har fått for seg at de som jobber i kommune er helt umulige. Det er ikke tilfelle. Da tar jeg med meg personer som jobber i kommunen i undervisninga. De forklarte sin rolle, og hvordan vi kan gjøre jobben enklere for dem. Dette kan vi lese i ei bok, men jeg tror direkte kontakt gir studentene en helt annen forståelse for innholdet i etterkant. Innholdet er det samme, men en annen måte å lære det på, avslutter Lund.