Hopp til hovedinnhold

Spranget fra Industri 4.0 til Industri 5.0

Frode Iversen

|

Den femte bølgen av den industrielle revolusjonen bygger på erfaringene fra Industri 4.0 og «relanserer» den menneskelige skaperkraften – her kombineres automatisering, robotisering og kunstig intelligens, med menneskelig ferdigheter og kreativitet.

Ruth Laeskogen Hoff under lanseringen av Industri 5.0

Fordi det er menneskelig kreativitet og ferdigheter som fortsatt er viktigst, men den støttes opp og forsterkes gjennom bruken av teknologi og samhandling. Robotene utfører det repetitive mens menneskene står for kreativitet og de komplekse oppgavene.

Bærekraft og robusthet

Industri 5.0 legger vekt på bærekraft og det å bidra til å løse globale utfordringer som klimaendringer og ressursknapphet, uten at det går på bekostning av økonomisk vekst. Økt produktivitet gjennom en etisk og bærekraftig produksjon. Og det viktigste av alt; hvordan dette operasjonaliseres mot egen bedrift og ansatte. 

Bærekraftperspektivet ligger til grunn. Vi må minimere energiforbruk, redusere avfall og ressursbruk. Det teknologiske løpet vil på ingen måte stanse, vi vil ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens, sensorer, IoT, blockchain og 3D-printing.

Nye jobbmuligheter vil skapes, og det vil bli et økt behov for menneskelig kreativitet og ferdigheter gjennom utvikling og implementering av ny teknologi. En teknologi som skal benyttes for å forbedre menneskers liv, ikke det motsatte. Industri 5.0 stiller nye krav til bedriftens robusthet og det etiske aspektet, både i arbeidslivet og i samfunnet.

Modulstudier

Ved Fagskolen Innlandet kan du heve kompetansen innenfor Industri 5.0 gjennom korte modulbaserte studier.