Hopp til hovedinnhold

Strålende fornøyd med studietilbudet: – Føler meg tryggere i jobben min

Henning Raae Fosslien

|

Første steg er tatt, nå siktes det mot mer fagskoleutdanning i Sør-Østerdalen.

Studentene Lena Katrina Øien (t. h.) og Anne Lena Hoem Steen har med ny kompetanse økt sin motivasjon for jobben sin. De er enige i at de allerede føler seg tryggere og mer selvstendig i arbeidshverdagen. Foto: Henning Raae Fosslien

Mette Løhren, koordinator i Terningen Innovasjonspark, har over en lengre periode jobbet intenst for å få på plass fagskoleutdanning i regionen.

I høst startet første kull med 24 fagskolestudenter opp på studiet «Klinisk observasjonskompetanse».

– Det var og er svært ettertraktet. Det var mange flere søkere, enn hva som fikk plass. Nå er ønsket at dette skal videreføres, sier Løhren og fortsetter:

– Nå er helsefag i gang, nå må vi styrke fagskoletilbudet med andre studier også. Fagskolen må få et større fotavtrykk i regionen, det er målet.

Løhren sier de er godt i gang med dette arbeidet og har søkt midler for å øke satsingen de kommende årene.

– Stødigere

Lena Katrina Øien (47) er en av de 24 studentene som nå er i gang. Til daglig jobber hun i hjemmetjenesten i Osen, i Åmot kommune.

– Jeg byttet nylig jobb fra sykehjem til hjemmetjeneste. Da følte jeg at jeg trengte litt oppfriskning og ny input. Dette studiet hjelper meg veldig til å føle meg tryggere og til å være med selvstendig i arbeidshverdagen, sier Øien og legger til:

– Jeg føler allerede at jeg står stødigere i meg selv ute på jobb i hjemmetjenesten.

Hun fikk tilbud om å søke seg inn til utdanningen via arbeidsgiver.

– Det passet perfekt. Jeg var på leting og arbeidsgiver ønsket søkere til dette studiet. Med et godt samarbeid med arbeidsplassen min så er det veldig enkelt å få ordnet det praktiske rundt det å begynne å studere igjen, sier Øien.

Motivasjon

Anne Lena Hoem Steen (45) studerer sammen med Øien. De to har blitt kjent etter at de startet opp i samme klasse. Steen jobber i hjemmetjenesten i Lillehammer kommune.

– Jeg har ikke studert noe siden slutten av 90-tallet, så jeg følte veldig at det var på høy tid å få mer input i arbeidshverdagen, sier Steen og fortsetter:

– Jeg kjente på en dalende motivasjon, jeg begynte å gå lei faget mitt. Dette studiet har hjulpet motivasjonen tilbake, sier Steen.

Hun fant veien til studiet på egenhånd.

– Jeg sjekket opp hva som var tilgjengelig og fant da dette studiet på nett og fant fort ut at dette var veldig relevant for min arbeidshverdag. Etter oppstart har det stemt også, jeg føler meg allerede tryggere på en rekke prosedyrer jeg går igjennom i hverdagen på jobb, sier Steen.

Studiet handler om å klare å avdekke en forverring i allmenntilstand hos pasient/bruker og igjen vite hva du skal gjøre og hvilke tiltak du skal iverksette. Foto: Henning Raae Fosslien

Praktisk

De to studentene er godt fornøyd med studieplanen. Kombinasjonen av fysiske samlinger og nettundervisning gjør det mulig å kombinere med en travel arbeidshverdag og privatlivet.

– Det krever prioritering uansett, skal man studere og lære noe nytt må det få fokus. Det var en overgang, men det har vært veldig gøy, sier Steen.

Sammen med Øien har det å bli en del av en klasse vært veldig positivt.

– Vi skulle nesten ønske at det var enda flere samlinger, flirer Øien.

Solid kompetanse

Anne Marte Pettersbakken og Grethe Brendløkken Nilsen er lærere for klassen på Elverum. De er begge ansatt som lærere på Fagskolen Innlandet.

Pettersbakken har jobbet på akuttmottaket på Gjøvik Sykehus i mange år, samt vært leder i kommunehelsetjenesten i Vestre Toten. Nilsen har jobbet nesten 20 år på Hospice Sangen, før det jobbet hun på sykehus og i hjemmesykepleien.

Sammen har de bred erfaring og på samlingene har de også med seg flere fra arbeidslivet med relevant kompetanse for studiet.

– Vi skal sørge for at teori og praksis henger godt sammen. Studiet skal være enkelt å relatere til arbeidslivet og inn i hverdagen studentene står i på jobb, sier Pettersbakken.

Anne Marte Pettersbakken (t. v.) og Grethe Brendløkken Nilsen er lærere for klassen på Elverum. De er begge ansatt som lærere på Fagskolen Innlandet. Foto: Henning Raae Fosslien

- Viktig

Motivasjonen til de to lærerne er stor, de har sett hvilke utfordringer som landet står ovenfor med å sørge for kompetanse i helsefagene.

– Vi er ansatt i et prosjekt som heter Fremtidens Helsefagarbeider, hvor vi er med å utvikle dette studiet fra start av. Det er veldig motiverende å være med å skape noe nytt, spesielt med tanke på viktigheten av å styrke kompetansen ute i kommunene og spesialisthelsetjenesten, sier Pettersbakken.

Dette var noe som trigget med bakgrunn i erfaringene de to har fra sine tidligere arbeidsplasser.

– Kompetanseheving i helsefag er viktig. Det blir ikke flere ansatte, derfor er dette et viktig bidrag til løsning. Vi er nødt til å få til noe oppgaveglidning i helsevesenet, da er det spennende å få bidra til den kompetansehevingen man trenger, sier Nilsen.

– Hvordan vil dere oppsummere innholdet i studiet her på Elverum?

– Det handler om å klare å avdekke en forverring i allmenntilstand hos pasient/bruker og igjen vite hva du skal gjøre og hvilke tiltak du skal iverksette, sier Pettersbakken.