Hopp til hovedinnhold

Studier? Jobb? Ja takk, begge deler!

Lars-Ludvig Røed

|

Istedenfor å velge kan du kombinere. Beholde jobben og samtidig ta utdanning. Med nettbaserte studier på Fagskolen Innlandet får du ny kompetanse og en fleksibel hverdag.

Foto: Tom A. Kolstad

Tallene er klare og tydelige: Stadig flere av våre studenter velger nettbaserte studier. Fordi det er praktisk og nyttig og framtidsrettet. Så kanskje dette kan passe også for deg?

Heltid eller deltid

Som heltidsstudent tar det to å fullføre et ordinært fagskolestudium. Velger du deltid og det vi kaller «nettbasert undervisning med samlinger», tar det tre eller fire år. Men i denne tiden kan du altså ha full jobb, du kan bo hjemme, du kan studere på fritiden og i helger, altså nesten når du vil. Dessuten: Du får faste lærere, du blir en del av en klasse der du får studiekolleger, du får veiledning og oppfølging underveis.

Nettbasert med fysiske samlinger

Forskjellen er altså at det aller meste skjer på nettet. Men ikke bare der: I tillegg til den digitale undervisningen er det fysiske samlinger seks ganger i året. Hver samling varer tre dager, mandag til onsdag eller onsdag til fredag. Da får du altså møte medstudenter og lærere, og du får nærkontakt også med utstyr og teknologi som er relevant for utdanningen.

Korte, spissede modulutdanninger

Hvis du synes en full fagskoleutdanning er krevende, bygger vi nå ut et stadig økende tilbud om modulutdanninger. Dette er kortere utdanninger, vanligvis på åtte uker, som tar for seg særskilte temaer innen de enkelte fagområdene. Også modulene er nettbaserte og har i tillegg fysiske samlinger. Hver enkelt modul er selvstendig og gir studiepoeng, og de kan i tillegg «stables» slik at de til sammen kan utgjøre et fullt fagskolestudium.

Fristende? Les hva noen av våre studenter mener:

Elin Rutkovskaya Bergersen

32 år, fra Brandbu, mann og tre barn på 3,7 og 10 år
Studerer Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykiatri,
kombinert med jobb innen psykiatri- og rustjenesten i Gran kommune

- Jeg begynte på fagskolen fordi jeg ønsket mer kompetanse og mer målrettet kunnskap innenfor feltet jeg er interessert i. Det går veldig fint å kombinere jobb og studier. Jeg er en dag i uka på skolen på Gjøvik, arbeidsgiveren er positiv til videreutdanning og har tilpasset min turnus. Familien merker lite til mine studier, jeg kan gjøre lekser sammen med dem. Om jeg merker tidsklemma? Ikke mer enn før, hverdagen med barn er uansett kaotisk! Det er snarere litt trist at jeg snart er ferdig med studiet. Flere av oss i klassen vil nok studere mer, få enda mer kompetanse.

Ida Arnesen Stensli

25 år, fra Kapp
Studerer Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykiatri,
kombinert med 50 % jobb på demensavdeling sykehjem og tilkallingsvikar i tilrettelagte tjenester for psykisk utviklingshemmede

- Jeg begynte på fagskolen fordi jeg ønsket mer kompetanse. Det er ikke lett å få en fast og stor stilling som helsefagarbeider, så det å bli mer populær på arbeidsmarkedet motiverte meg for å studere. Å kombinere jobb og studier går veldig greit. Vi har en veldig flink og engasjert lærer, og i klassen er vi en fin og sammensveiset gjeng. Vi er på skolen en dag i uka, og vi får også tid til å jobbe med lekser der, så mye av fritiden er bevart. Hverdagen er variert, noen uker er fulle, andre mer fri. Framtiden? Jeg ønsker en 100 prosent fast stilling, og jeg vil jobbe med noe som gir meg mye, jeg vil gjøre en forskjell for andre. Jeg er glad i å jobbe med eldre, det er mye psykiatri i demens. Rus og psykiatri er også veldig spennende.