Hopp til hovedinnhold

Syljuåsen AS - lokalentreprenøren i Mjøsregionen

Frode Iversen

|

Tillit er ikke noe du kan kreve, det er noe du får. Og 200 ansatte i Syljuåsen er avhengig av den tilliten for at selskapet skal nå sitt mål; bli det naturlige førstevalget i Mjøsregionen.

Karl Even Lande, driftssjef hos Syljuåsen.
Karl Even Lande, driftssjef hos Syljuåsen. Foto: Frode Iversen

- Det er folka vi lever av. Vi har ikke noe billigere planker eller raskere PC. Konkurransefortrinnet vårt skal være at vi har bedre og mer fornøyd folk enn andre, proklamerer driftssjef Karl Even Lande.

Gjennom kompetanse og solide håndverkstradisjoner, samt evnen til alltid å tenke nytt, leverer Syljuåsen alt innen bolig, nærings- og offentlige bygg. Og helt klare på at kunden ikke kjøper spiker og planker i møtet med dem, men tilliten, – tillit til at Syljuåsen er de som kan realisere byggedrømmen.

Et solid selskap

Siden oppstarten har Syljuåsen utviklet seg fra en liten aktør til en av de ledende entreprenørene i Innlandet. Med 2020 og 2019 tall på rundt 650 millioner i omsetning og 45 og 60 millioner på bunnlinja, viser det seg at det ikke nødvendigvis er helt feil å satse på folk. Ni «unge og fremadstormende» eiere, har tatt over stafettpinnen og eierskapet etter kara som satte det hele i gang, og kulturen skal videreføres og utvikles.

Krevende tider

- Med alt som skjer rundt oss, er det krevende. Det internasjonale bildet påvirker oss, og det er naturlig nok færre prosjekt å regne på. Det er stor usikkerhet, og historisk sett er dette en bransje som raskt blir engstelig. For oss er det viktig å våge å tenke langsiktig, ikke risikere å miste dyktige folk slik vi ser andre bransjer lider under etter pandemien, sier Lande. I Syljuåsen er det som sagt folka man velger å fokusere på, og det er ikke bare prat.

- Ser vi på tallene er vi omsetningsmessig størst i Innlandet. Resultatmessig i toppsjiktet i hele landet. Vi er gode på marginer, men vi jobber også hardt og målretta med det. Det er alltid de ekstra fem prosentene. Og det handler om folka. Jeg mener jo selvfølgelig at våre er bedre, og at vi derfor sitter igjen med et greit resultat, framholder Karl Even.

Om folka

Syljuåsen har gjennom mange år satset bevisst på et program for lærlinger. Tiltrekke seg flinke folk som vil noe, og hjelpe videre de som også trenger det. Tempo, motivasjon og utvikling er ulikt. På ledernivå sette sammen folk som ikke nødvendigvis har den samme bakgrunnen, men som utfyller og utfordrer hverandre. En styrke som ligger i spennet, at alle ikke har gått den samme løypa. Den hemmelige miksen er basert på en utvidet delingskultur. Det å sette pris på at folk lykkes, og gjerne bidra til det. At man får rammer i jobben sin, men allikevel et stort nok handlingsrom til å ta vurderingene selv.

- På toppen vil jeg ta med meg det jeg definerer som en kjerneverdi. Selv om jeg misliker alle disse verdiene som blir floskler. Men «grundighet og hardt arbeid» er det ingen som har vondt av, poengterer Lande.

Fagskolen Innlandet

- Mitt inntrykk er at bygglinja er bra. Mer praktisk retta og fagskoleingeniørene kommer raskere i gang med jobben. De kan det som er basic i starten, og det er kanskje det som skiller de innledningsvis fra studenter ved feks. NTNU, forteller driftssjefen hos Syljuåsen.

Syljuåsen og Lande har et godt forhold og god erfaring med skolen. Anslagsvis har man fem-seks ansatte under utdanning til enhver tid, og årlig møter man avgangsstudenter på næringslivsdagene, samt bidrar med en og annen gjesteforeleser. Forelesere som forbereder seg godt i frykt for å bli arrestert av våkne studenter.

- Jeg tror Fagskolen Innlandet har en god standing i bransjen, og at de fleste er positive til å bidra med feks. gjesteforelesere. Vi skal absolutt ikke legge føringer for studiet, det er skolens ansvar, men vi kan levere innenfor de rammene skolen setter med den kompetansen vi har, sier Lande.

Våkne studenter

Innen byggfaget ser Lande et stort potensial for ambisiøse studenter. Det er mange aktører, og man trenger ikke alltid gå etter de store innledningsvis. Læringskurven kan være vel så bra i små selskap med mye involvering. Dette er en bransje hvor arbeidsinnsats og tæl berømmes. Det å legge ned timetallet som kreves for å bli god.

- Det er aldri feil å legge seg en liten karriereplan, spesielt hvis man har ambisjoner på området. Våge å tenke breiere. Det er mange små og mellomstore aktører i markedet, noen skal også lede disse en gang i fremtiden. Jeg mener våkne studenter fra Fagskolen Innlandet har en del av det som kreves for å lykkes. De kommer i hvert fall ikke fra BI i denne bransjen, humrer Lande avslutningsvis.