Hopp til hovedinnhold

Tilbyr praktisk rettet BIM-studium

Ådne Homleid

|

Alt fra unge håndverkere med fagbrev til de med flere tiårs bransjeerfaring, søker seg til BIM-studiet ved Fagskolen Innlandet. – For de fleste studentene handler det om å henge med i utviklingen, sier BIM-leder Mogos M. Hadgu.

I BIM-undervisningen blir studentene introdusert for digitale verktøy som VR-briller, droner, GPS-skannere og ulike programvarer.
I BIM-undervisningen blir studentene introdusert for digitale verktøy som VR-briller, droner, GPS-skannere og ulike programvarer. Foto: Jan Tore Øverstad

Artikkelen er skrevet av Ådne Homleid hos Byggeindustrien, og først publisert på bygg.no. Artikkelen publiseres her med samtykke fra Byggeindustrien.

Fagskolen Innlandet tilbyr studiet BIM-tekniker konstruksjon enten som ettårig studium på fulltid eller som nettbasert studium fordelt på to år. Studiet er delt opp i hovedemnene BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt) og gir 60 studiepoeng.

– For fagfolk med interesse for digitale verktøy, gir BIM-teknikerstudiet store muligheter, sier Mogos M. Hadgu, teamleder BIM ved Fagskolen Innlandet. Foto: Jan Tore Øverstad

Mogos M. Hadgu, teamleder BIM ved Fagskolen Innlandet, forteller at de i undervisningen legger stor vekt på praktisk tilnærming og et tett samarbeid med bransjeaktører.
– I løpet av studiet jobber studentene med praktiske prosjekter med bakgrunn i ulike temaer. Prosjektene er alltid reelle og i samarbeid med en bransjeaktør. På den måten skaffer studentene seg erfaring med hva som forventes og hva som blir etterspurt ute i næringslivet. En slik praktisk tilnærming mener vi løfter kvaliteten på BIM-studiet, sier Hadgu til Byggeindustrien.

BIM-studentene som tar heltidsstudiet blir også satt til praktiske oppgaver når de på vårparten har muligheten til å hospitere to uker ute i bedrift. – Nesten 90 prosent av studentene får seg jobb som en følge av hospiteringen. Praksisperioden gjennomføres hos blant annet arkitekter, rådgivere og entreprenører, forteller Hadgu.

– For fagfolk med interesse for digitale verktøy, gir BIM-teknikerstudiet store muligheter, sier Mogos M. Hadgu, teamleder BIM ved Fagskolen Innlandet.
– For fagfolk med interesse for digitale verktøy, gir BIM-teknikerstudiet store muligheter, sier Mogos M. Hadgu, teamleder BIM ved Fagskolen Innlandet. Foto: Jan Tore Øverstad

Samhandling

Teamlederen fremhever også at de ved BIM-studiet ønsker å gjenskape koordineringen og samhandlingen som skjer når ulike fag jobber sammen med BIM-modeller ute i virkelige prosjekter. – Samhandling praktiserer vi blant annet gjennom å samarbeide med andre fagskoler. I år skal Gjøvik-studentene jobbe med et reelt prosjekt sammen med studenter ved fagskolene i Oslo, fagskolen i Viken og fagskolen i Nord, forteller Hadgu.

Eksterne undervisere

Mogos M. Hadgu er selv utdannet byggingeniør og han har tatt BIM-studiet ved NTNU. Parallelt med jobben ved Fagskolen Innlandet tar han nå en master innen BIM ved Polytechnic University i Milano.

Hadgu mener BIM-teamet ved Fagskolen Innlandet er godt skolert, men han vektlegger også viktigheten av at de henter inn ekstern kompetanse i undervisningen. – Vi har ikke kompetanse på alt og da henter vi inn eksterne forelesere til undervisningen. Vi inviterer også inn folk fra bransjen for å holde rene foredrag om for eksempel hva som forventes ute i arbeidslivet, forteller BIM-lederen.

Bredt spekter av studenter

Kravet for å kunne søke på Fagskolens studietilbud er enten fagbrev og/eller tilstrekkelig relevant praksis. Hadgu forteller at studentene som tar BIM-studiet på fulltid ofte er unge som kun har hatt fagbrevet i noen få år.

Ved det toårige nettstudiet er det ifølge Hadgu studenter med både 10,20, 30 og til og med over 40 års bransjeerfaring. BIM-studentene har bakgrunn fra tømrer-, entreprenør-, elektriker- og rørleggerfaget.

Kravet for å kunne søke på fagskolens studietilbud er enten fagbrev og/eller tilstrekkelig relevant, dokumentert praksis. Foto: Jan Tore Øverstad

Også flere med ingeniørutdannelse fra teknisk fagskole og høgskoler ser behovet for denne type digital kompetanse, opplyser Hadgu. – For noen av studentene kan det være snakk om omskolering fra fysisk arbeid, men for de fleste dreier det seg om å henge med i utviklingen og rett og slett bli mer digitale. Uansett om man sitter inne på kontor eller er ute fysisk på prosjekter så blir BIM-kompetanse viktigere og viktigere i byggebransjen, sier han, og legger til at flere av studentene går rett inn i rollen som BIM-koordinater etter endt studium.

Kravet for å kunne søke på fagskolens studietilbud er enten fagbrev og/eller tilstrekkelig relevant, dokumentert praksis.
Kravet for å kunne søke på fagskolens studietilbud er enten fagbrev og/eller tilstrekkelig relevant, dokumentert praksis. Foto: Jan Tore Øverstad

Har plass til flere heltidsstudenter

Fagskolen Innlandet har hatt BIM som en del av studieprogrammet i seks år. Ved deltidsstudiet på nett opplever skolen at det kan være venteliste for å komme inn, mens de ved det ettårige heltidsstudiet så langt har hatt ledige plasser. – Vi vil gjerne tiltrekke flere studenter til Gjøvik, som er et veldig fint sted å bo og studere. I fjor hadde vi for eksempel studenter fra Ålesund og Stavanger som hadde fagbrev tømrer. De fikk jobb med en gang etter BIM-studiet. For fagfolk med interesse for digitale verktøy gir BIM-teknikerstudiet store muligheter, sier Hadgu.