Hopp til hovedinnhold

To gode dager med fagskolesektoren samlet på Gjøvik

HØY-konferansen ble i år arrangert på Gjøvik i regi av Fagskolen Innlandet. Det ble to fine dager med fokus på høyere yrkesfaglig utdanning.

SAMLING: Rundt 100 deltakere var tilstede under årets HØY-konferanse som ble arrangert på Gjøvik. Foto: Jan Tore Øverstad

HØY er offentlige fagskoler sin interesseorganisasjon. Organisasjonen skal være en pådriver for økt status og anerkjennelse av fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning. HØY har medlemmer fra 16 offentlige fagskoler og styret er sammensatt av representanter fra de ulike skolene rundt om i landet.

Årets konferanse gikk over to dager på Gjøvik. Dag en inneholdt en rekke sterke foredrag, samt en ekskursjon til Læringsfabrikken i Raufoss Industripark. I tillegg var det festmiddag inne i spektakulære Gjøvik Olympiske Fjellhall på kvelden. Dag to var det nye foredrag, samt årsmøte.

VELKOMMEN: Rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid, ønsket velkommen før han ga ordet til konferansier/programleder Kåre Magnus Bergh. Foto: Jan Tore Øverstad

Status

Styreleder i HØY, Adeline B. Landro og daglig leder Elin Dahling gjennomgikk status for arbeidet i organisasjonen.

De kunne gledelig meddele at arbeidet med å videreutvikle HØY går fremover og at den strategiske kursendringen som ble vedtatt under forrige årsmøte var blitt fulgt godt opp.

– Vi er godt i gang med byggingen av ny merkevare og profil. Vi har etablert rektorforum, jobbet med kvalitetsarbeid, deltatt på en rekke arrangementer som for eksempel Arendalsuka og vi har fått økt vår synlighet på nett og i media, sier Dahling og legger til:

– HØY er blitt en å regne med og til Arendalsuka i år er vi blitt invitert inn til flere arrangementer.

Skryt

Else Kathrine Nesmoen og Carl Endre Espeland fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse delte sine refleksjoner omkring fagskolene og høyere yrkesfaglig utdanning sin status i utdanningssystemet.

De hadde mye pent å si om det fagskolene har fått til.

– Dere lykkes godt med de fleksible studietilbudene. Nettbasert utdanning med samlinger, dette får dere til, sier Nesmoen og legger til:

– Det er så utrolig mye bra.

Stort potensiale

De to fra HK-dir gikk også gjennom tallene for fagskolene og den store veksten i antall studenter de siste årene. Tallene er over doblet siden 2017.

Dette satte de i sammenheng med antallet mennesker i Norge som har videregående skole som høyeste fullførte utdanning.

– En million mennesker har videregående som høyeste fullførte utdanning, 750 000 av disse med fagbrev. Her er målgruppen til fagskolene. Prosenten med fagskole som høyeste fullførte utdanning er på statistikken nå, men denne prosenten er vi nødt til å få løftet, sier Espeland.

Ønsker fortgang

Thea Tuset, leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), holdt foredrag om status for studentene.

Hun er glad for å se hvor ettertraktet fagskolestudentene er på arbeidsmarkedet og at bedrifter oppgir at de har behov for flere fagskoleutdannede.

Samtidig var hun klinkende klar på at det er mye å jobbe med.

– Ting tar tid, vi har fortsatt de samme kampsakene. Nå håper vi at den nye stortingsmeldingen kan være med å sette mer fart på arbeidet vi er opptatt av, sier Tuset.

Hun la spesielt vekt på at fagskolestudentenes økonomi og velferd må bedres, slik at studentene får bedre forutsetninger for sterke prestasjoner på skolene rundt om.

– Fagskolestudentene skal ivareta mye annet ved siden av utdanningen, da må det tilrettelegges slik at presset ikke blir for stort, sier Tuset.

Anerkjennelse

Hun etterspurte også mer anerkjennelse av kompetansen fagskoleutdanning gir og understreket viktigheten av et bredere system som i større grad legger til rette for flere muligheter i det norske utdanningssystemet for fagskolestudentene.

– Også må skolene sørge for studentmedvirkning. Vi må få lov til å være med å påvirke utdanningene i større grad. Mange studenter kommer med mye kompetanse inn, denne kompetansen må tas med når kvaliteten på utdanningene skal videreutvikles, sier Tuset.

GOD STEMNING: Interessante foredrag sørget for god stemning i salen under konferansens første dag. Foto: Jan Tore Øverstad

Akkreditering og KI

Nina Waaler, avdelingsdirektør for akkreditering og tilsyn i NOKUT, forklarte deltakerne om veien til institusjonsakkreditering. Ståle Langvik holdt et interessant foredrag om bruk av kunstig intelligens og universell utforming i fagskolen.

Langvik holdt en samtale med ChatGPT på scenen og illustrerte godt hvordan dette verktøyet kan bidra i opplæring og samtidig løse en rekke utfordringer med tanke på tilrettelegging. Han hadde også med seg en student på skjerm som fortalte om en bedre studiehverdag takket være bruk av kunstig intelligens.

Avslutningsvis på dag en gikk Kari Olstad, seniorrådgiver i Fleksibel utdanning Norge, gjennom hvordan de og fagskolene samarbeider.

Første dag ble avrundet av Dagfinn Hertzberg, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, som tok for seg arbeidet med den nye stortingsmeldingen for fagskolene. Deretter ledet rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid, en panelsamtale/koseprat med Adeline B. Landro (HØY), Arvid Ellingsen (Nasjonalt Fagskoleråd), Thea Tuset (ONF) og Anja Johansen (Leder for utdanningspolitikk i Abelia).