Hopp til hovedinnhold

Troen på moduler og kompetanseutvikling fra innsiden

Hallingplast er en av Nordens største og mest moderne produsenter av rørsystemer i plast, en heleid familiebedrift, lokalisert i Ål i Hallingdal. De er også en viktig samarbeidspartner for Fagskolen Innlandet.

FAMILIEBEDRIFT: Steinar Tragethon driver Hallingplast sammen med sine tre sønner. Foto: Frode Iversen

Hallingplast ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, og med moderne utstyr kombineres ulike materialer for å gi rør nye bruksområder og bedre egenskaper. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger.

Familiebedrift

Steinar Tragethon er rørleggermester og nestor. Sammen med sine tre sønner driver han selskapet han tok over i 1980 etter faren. Et selskap han i en periode drev sammen med sin bror, men som dessverre gikk bort. I dag jobber Steinar hovedsakelig med teknologi og utvikling, og har overlatt ledelsen til sønnen Sverre.

Grunnlaget for suksessen ble lagt på 80-tallet gjennom kabelrør til fiberoptikk. Hallingplast produserte et flerkammer kabelrør på lisens for en tysk bedrift, og fikk leveransene til blant annet Telenor i en periode hvor de skulle bytte ut hele sin infrastruktur.I dag et produkt som er standardvare hos de fleste produsenter, men som på den tiden var unikt.

I dag omsetter selskapet med 115 ansatte for nærmere 800 millioner innenfor kjernevirksomheten, i tillegg til offensive satsninger på nye produktområder for fremtiden som kombinerer både tre og plast.

Foto: Frode Iversen

Behovet for kompetanse

Hallingplast er en kompetansearbeidsplass. På et sted uten utstrakt tilflytting eller tilbud om høyere utdanning, må mye av grunnlaget legges i egen bedrift. Man må også evne å utvikle folka selv.
– Hit kommer mange helt uten utdannelse. De må læres opp internt i bedriften. Med vår beliggenhet kan lange utdanningsløp være utfordrende. Derfor er type modulbaserte løsninger som Fagskolen Innlandet tilbyr svært relevant, sier Steinar Tragethon.

Steinar har selv bidratt som foreleser ved skolen, og med relevant faglige bidrag ved opprettelsen av to av modulene; materialkunnskap og produksjonsmetoder, samt sirkulærøkonomi og gjenbruk. Begge modulene omhandler bruk av plast som materiale.

Utdanningene gir kunnskap om teorier og modeller i kjemi, hvor prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi står sentralt. I tillegg fokus på en utdanning som tar for seg sirkulærøkonomi, gjenvinningspolitikk og verdikjeder, hvor man lærer å designe produkter for å resirkulere materiale.

Gjennomføring av moduler

Hallingplast har hatt noen ansatte gjennom plastmodulene, og slik gjort seg opp noen erfaringer. Bedriften oppfordrer de ansatte til å benytte seg av tilbudet.

– Det viktigste er at de ansatte selv er motivert for å bli student. Modulene er godt tilrettelagt og på rett nivå, men de må selv gjøre jobben. Og det er nok en fordel om flere gjør det sammen, enn om man ender opp alene i et studieløp. Man må være innstilt på å gå på skole de ukene det varer, avslutter Tragethon.