Hopp til hovedinnhold

Tverrfaglig samarbeid mellom NTNU og Fagskolen Innlandet

På “Campus Gjøvik” er NTNU og Fagskolen Innlandet samlokalisert. Dette har resultert i et samarbeid innenfor flere utdanningsområder som elektro, logistikk, IT og helseteknologi.

NETTVERK: Her er bilder fra nettverksmøtet ved NTNU sitt senter for simulering og pasientsikkerhet.

17. og 18. januar ble det gjennomført et nettverksmøte ved NTNU sitt senter for simulering og pasientsikkerhet. Her presenterte Astrid Rønsen, førstelektor ved instituttet for helsevitenskap ved NTNU, resultatene innen tverrfaglig simulering for NTNU og Fagskolen Innlandet.

– Vi har nå gjennomført felles tverrfaglig simulering i tre år. Et samarbeid som oppsto etter initiativ fra Fagskolen Innlandet og utdanningsprogrammet innen samme fagfelt. De kjente til vår erfaring med simulering og det kom på plass et pilotprosjekt, forteller Rønsen.

Det er opplagte fordeler med kompetansemiljøer som ligger tett på hverandre, og hvor høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning samhandler om å jobbe både praktisk og teoretisk med tverrfaglighet.

– Fysisk nærhet er en faktor for samarbeid, men det viktigste er ønsket og viljen til samarbeid, sier Rønsen og legger til:

– Videreutdanningsprogrammet innen palliativ omsorg er en tverrfaglig utdanning. Våre studenter er sykepleiere. Det har vært viktig for oss at nettopp det tette samarbeidet mellom helsefagarbeidere og sykepleiere får plass. Det har vært utgangspunktet for samarbeidet rundt simulering.

Gevinsten i denne type samarbeid er betydelig. Det er mangel på hender i helsesektoren og vi må evne å tenke nytt.

– Samarbeid mellom studenter på tvers av utdanningsinstitusjonene har bidratt til en arena hvor profesjonelt samarbeid knyttet til egen praksis har fått plass for refleksjon. En større forståelse for hverandres roller og ansvar, sier Rønsen og fortsetter:

– I en tid hvor det forventes at utfordringer i helsetjenesten skal løses med større grad av samarbeid, blir det viktig å skape gode treningsarenaer for utviklingen av godt samspill. Jeg håper derfor at dette samarbeidet fortsetter.